Tehy: Puolueiden sosiaali- ja terveyslinjaukset paremmin esiin

Uusimmassa Tehy-lehdessä nykyiset eduskuntapuolueet vastaavat Tehyn vaalitentin viiteen eri kysymykseen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesolan mielestä vaalikeskusteluissa pitäisi keskustella enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä maassamme.

-  Äänestäjät ovat kautta aikojen kokeneet tärkeiksi  sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden toimivuuden. Esimerkiksi vanhusten hoito on aihe, jota tällä hetkellä pidetään hyvin tärkeänä.

Laitinen-Pesola sanoo, että tulevalla hallituskaudella on tehtävä pitkäjänteisiä ratkaisuja ja myös valintoja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, jotta hyvä hoito voidaan turvata jatkossakin.

- Toukokuussa voimaan astuvassa uudessa terveydenhuoltolaissa säädetään terveydenhuollon toiminnoista ja tehtävistä sekä terveyspalvelujen sisällöistä. Laki ei linjaa miten rakenteita uudistetaan ja miten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus järjestetään. Nämä ovat tulevan hallituskauden isoja asioita, joista äänestäjien olisi saatava tietää puolueiden linjauksia jo vaalikeskusteluiden aikana.


Uusimmassa Tehy-lehdessä nykyiset eduskuntapuolueet vastaavat Tehyn vaalitentissä viiteen eri kysymykseen:

1. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Miten tämä toteutetaan?
2. Mistä rahat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin?
3. Mikä vetovoimatekijä on tärkein, kun alalle halutaan jatkossakin koulutettua hoitohenkilöstöä?
4. Kolmikantaisesti sovitun samapalkkaisuusohjelman mukaisesti miesten ja naisten välisen palkkaeron pitäisi kaventua vuoteen 2015 mennessä viidellä prosenttiyksiköllä. Miten tähän päästään?
5. Sitovat mitoitukset hoitohenkilöstön määrään, korjatut kosteus- ja homevauriot vai laadukkaat vanhustenpalvelut? Millä aikataululla nämä toteutuvat?

Tehy-lehden juttu ja puolueiden vastaukset sekä juttu Tehyn hallitusohjelmatavoitteista löytyvät alta PDF-liitteenä.

Lehdessä esitellään myös 55 tehyläistä kansanedustajaehdokasta. Ehdokkaita löytyy ympäri Suomea nykyisistä eduskuntapuolueista ja muista puolueista. Tehyläisiä ehdokkaita esitellään Tehyn internetsivuilla osoitteessa:

http://www.tehy.fi/tehy_vaikuttajana/eduskuntavaalit-2011/tehylaiset-ehdokkaat/

Tehyn hallitusohjelmatavoitteet:

http://www.tehy.fi/viestinta/esitykset_ja_aineistot/

Lisätietoja: Jaana Laitinen-Pesola, puh (09) 5422 7012