Tehy: Päivähoidon ryhmäkokoihin enimmäiskoko

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on yhdessä Suomen Lastenhoitoalan liiton (SLaL) kanssa selvittänyt kuinka suurissa päiväkotiryhmissä lapsia hoidetaan. Kyselyyn vastasi 1051 päivähoidon ammattilaista. SLaL on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö.

Suomessa lasten ja hoitajien määrän sääntely perustui 1970- ja 1980-luvuilla enimmäisryhmä-kokoihin. Vuoden 1993 alusta päivähoidossa luovuttiin lapsiryhmän koon määrittelystä ja siirryttiin henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun sääntelyyn.
 
Tehyn selvityksen mukaan ryhmissä, joissa on 13 – 16 alle 3-vuotiasta, tulisi asetuksen mukaan olla vähintään 4 hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa aikuista. Kuitenkin 109 niistä 315 vastanneesta, jotka työskentelevät alle 3-vuotiaiden ryhmässä, ilmoitti että aikuisia on vain 3.
 
- Selvitys osoittaa, että päivähoidon suhdeluvut ylittyvät reippaasti. Erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä on liikaa lapsia ja liian vähän hoitajia, sanoo selvityksen tehnyt Tehyn asiamies Eva Siitonen.
 
Useat tutkimustulokset osoittavat, että pienemmissä lapsiryhmissä lapset ovat yhteistyökykyisempiä ja sosiaalisesti kehittyneempiä kuin suurissa ryhmissä olevat lapset. Pienemmissä ryhmissä myös hoitajat ovat aktiivisemmin lasten kanssa.
 
Tehyn mielestä päivähoitolain uudistuksen yhteydessä päivähoidon ryhmäkokoihin olisi määriteltävä enimmäiskoko ja tilapäisiäkään ryhmäkokojen ylityksiä ei tulisi sallia.  Alle 3-vuotiaiden ryhmän enimmäiskoon on oltava 9 – 12 lasta ja yli 3-vuotiaiden ryhmäkoon 18 lasta.
 
Päivähoidossa suhdeluku ylittyy jatkuvasti tilapäisyyteen vetoamalla. Eräs syy ryhmien tilapäiseen ylittymiseen ovat osapäivähoidettavat lapset. Kuntiin pitäisikin saada takaisin osapäiväryhmät, joissa nämä lapset hoidettaisiin.
 
Työntekijät joutuvat joustamaan paljon ja ylityötunteja korvataan tunti tunnista periaatteella. Työntekijät ovat itsekin hyvin huolissaan päivähoidon laadusta. Osapäiväryhmien lisäksi myös varahenkilöstöjärjestelmien avulla pystyttäisiin torjumaan ryhmäkokojen ylityksiä.

- On myös otettava huomioon ne tilanteet, joissa ryhmäkokoa on päinvastoin pienennettävä kuten erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ollessa kyseessä tai alle vuoden ikäisten lasten kohdalla, Siitonen sanoo.
 
Tehyn selvitys internetissä:
 
Lisätietoja: Eva Siitonen, gsm 0400 265 051