Tehy Naisten palkkapäivänä: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä on yhteisesti hyväksytty tavoite. Sen edistämiseksi käynnistyi vuonna 2006 kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma, jonka tavoitteena oli supistaa sukupuolten palkkaero 15 prosenttiin vuoteen 2016 mennessä. Tilastokeskuksen mukaan naisten palkka on Suomessa tänä vuonna noin 83 % miesten palkasta ja samapalkkaisuusohjelman tavoite näyttää karkaavan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vaatii seuraavan hallituksen sitoutuvan samapalkkaisuusohjelman jatkamiseen. Tavoitteena tulee olla sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen siten, että hallituskauden loppuun mennessä keskimääräinen palkkaero on enintään 10 prosenttia. 
 
– Naisvaltaisen sosiaali- ja terveysalan palkkataso ei edelleenkään vastaa koulutusta, työn vaativuutta ja vastuullisuutta eikä kestä vertailua monen miesvaltaisen alan palkkatasoon jopa kuntasektorin sisällä, jossa valtaosa koulutetusta hoitohenkilöstöstä työskentelee. Naisten palkkapäivänä miesten ja naisten perusteettomat palkkaerot on syytä jälleen nostaa keskusteluun. Samanarvoisesta työstä kuuluu maksaa sama palkka, perustelee Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.
 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK seuraa naisten ja miesten välisen palkkaeron kehitystä järjestämälläNaisten palkkapäivän tänään 31. lokakuuta. Päivän ajoitus riippuu naisten ja miesten välisen palkkaeron kehityksestä. Tilastokeskuksen 2. vuosineljänneksen ansiotasoindeksin perusteella naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,1 % miesten palkasta. Vuosipalkaksi muutettuna se tarkoittaa, että naisten palkka on maksettu lokakuun loppuun mennessä. Loppuvuoden naiset työskentelevät siis ”palkatta”.
 
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Rauno Vesivalo, p. 040 587 4346