Tehy: Myös hoitajien työpanos oleellinen terveyskeskusten jonojen purkamisessa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindén ehdotti äskettäin Demokraatti-lehdessä, että perusterveydenhoidon lääkäripulaa voitaisiin torjua ja jonotusaikoja lyhentää sitomalla terveyskeskuslääkärin palkka hoidettujen potilaiden määrään.
 
Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola muistuttaa, että perusterveydenhuollossa toimii muitakin ammattiryhmiä kuin lääkärit.
 
- Jonoja on onnistuttu monin paikoin purkamaan ja hoitoon pääsyä tehostamaan esimerkiksi hoitajavastaanotoilla.  Hoitajat arvioivat potilaan hoidontarpeen ja ohjaavat oikeisiin paikkoihin. Myös pitkäaikaissairauksien hoidossa hoitajilla on itsenäistä vastaanottotoimintaa eli hoitajavastaanottoja mm. diabetes- tai astmapotilaille.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdään hoitoon pääsyn helpottamiseksi ja tuloksellisuuden edistämiseksi paljon tehtäväsiirtoja sekä toimenkuvien ja työnjaon tarkistuksia. Tyypillisesti tehtäviä ja vastuuta siirtyy lääkäreiltä hoitajille.
 
- Hoitohenkilöstölle kuuluu yhtä lailla maksaa lisää palkkaa lisääntyneestä vastuusta ja uusista tehtävistä, jotka usein edellyttävät merkittävääkin lisäkoulutusta. Tästä joudumme ikävä kyllä jatkuvasti muistuttamaan työnantajia.  
 
Laitinen-Pesolan mukaan ei pidä unohtaa, että lääkäripulan lisäksi perusterveydenhuoltoa vaivaa pula koulutetusta hoitohenkilökunnasta.
 
- Nyt kannattaisi varautua tulevaan niin terveyskeskuksissa, vanhustenhuollossa kuin muillakin sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Työolojen pitää parantua ja työpaikkojen vetovoiman kasvaa. Jo 30 000 koulutettua hoitajaa on siirtynyt muille aloille ja muihin tehtäviin. Työnantajien kannattaisikin suunnata projektirahat ja kampanjat tämän työvoimareservin houkutteluun takaisin alalle. Mm. joustavat työaikajärjestelyt ja oikea palkkataso suhteessa osaamiseen ja vastuuseen parantaisivat työpaikkojen vetovoimaisuutta oleellisesti.
 
 
Lisätietoja: Jaana Laitinen-Pesola puh (09) 5422 7012