Tehy on mukana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan tapahtumissa tuomalla esiin sosiaali- ja terveysalan ammattien historiaa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy tuo Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi esiin suomalaisten naisten työelämään tulon ja yhteiskunnallisen osallistumisen historiaa kampanjallaan ”Hyvän hoidon ketju jatkuu eilisestä huomiseen”.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on ollut merkittävä rooli hyvinvointiyhteiskunnan synnyssä. Esimerkiksi sota-aikana sairaanhoitajilla oli tärkeä rooli haavoittuneiden ja sairaiden hoidossa. Jälleenrakentamisen jälkeen 1960-luvulla suomalainen yhteiskunta eli vahvaa murrosta kun muuttoliike maalta kaupunkeihin käynnistyi.

Myös hoitotyöstä alettiin puhua entistä vahvemmin ammattitaitoa vaativana työnä. 

- Sosiaali- ja terveysalan koulutetut ammattilaiset ovat kovan luokan tuloksentekijöitä eivätkä kuluerä. Vaikka tasa-arvo on kehittynyt merkittävästi, on vieläkin paljon tehtävää siinä miten naisvaltaisiin aloihin yhteiskunnassamme suhtaudutaan, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Tehy perustettiin vuonna 1982 ajamaan koulutetun henkilöstön taloudellista ja ammatillista edunvalvontaa.  Edunvalvontaa oli tehty aiemminkin, mutta Tehyn tarkoituksena oli ja on yhä edelleenkin yhdistää sosiaali- ja terveysalan taloudellista ja ammatillista edunvalvontaa. Tehyssä on 160 000 koulutettua sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

- Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on ollut ja on iso merkitys Suomen menestystarinassa. Mutta historia ja viime vuodet kikyineen osoittavat, että palkkauksen ja työolojen parantamisessa on vielä tosi paljon tehtävää. Siinä hommassa tarvitaan vahvaa tahtoa ja sitä kuuluisaa joukkovoimaa tavoitteiden taakse, tuore Tehyn ykkösnainen Millariikka Rytkönen sanoo.

Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa ja lehti-ilmoituksina.

Kampanjasivuilta voi lukea poimintoja sosiaali- ja terveysalan ammateista ja niiden historiasta, siitä mm. miltä vaikkapa sairaanhoitajan, lähihoitajan, bioanalyytikon tai lastenhoitajan työ on kehittynyt ja muuntunut nykypäivään.

www.tehy.fi/eilisestahuomiseen

Lisätietoja:

Tehyn viestintäjohtaja Katri Lindqvist, gsm 040 588 3431