Tehy moittii työnantajia yt-lain laiminlyömisestä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn tietoon on tullut tapauksia, joissa paikallinen työnantaja on rikkonut kunnallista yhteistoimintalakia jättämällä Tehyn ulos yhteistoiminta-menettelystä. Tehyläistä luottamusmiestä ei ole päästetty mukaan lakisääteiseen yhteistoimintaelimeen tai muuhun yhteistoimintamenettelyyn muiden kunta-alan henkilöstöjärjestöjen kanssa.
 
Yt-lain rikkomiseen viittaavia tapauksia on tullut esiin Hyvinkäällä, Kouvolassa, Mikkelissä, Oulussa, Pellossa, Pälkäneellä ja Savonlinnassa. Mikkelissä ja Savonlinnassa on kyse kuntaliitosta valmistelevista yhteistyöelimistä.
 
Kunnallisen yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvollisuus on työnantajan lakisääteistä toimintaa ja se koskee kaikkia henkilöstöryhmiä. Paikalliset työnantajat vastaavat siitä, että yhteistoimintamenettelyä hoidetaan lakia noudattaen.
 
- Yt-lain tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä ja työyhteisöä koskevien päätösten valmisteluun, työelämän laatuun ja kunnan toiminnan kehittämiseen. Näkemyksemme mukaan tehyläisillä ei ole samanlaista vaikutusmahdollisuutta kuin muilla henkilöstöjärjestöillä kyseisillä paikkakunnilla, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara.
 
Tehy edustaa koulutettua sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä, joka on kunta- ja palvelurakenne-  ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa keskeisessä asemassa. Paikallisten työnantajien menettely antaa huolestuttavan signaalin siitä, millaisia työnantajia ne ovat koulutetulle hoitohenkilöstölle.
 
- Olen myös pettynyt työnantajia edustavan KT Kuntatyönantajiin, joka ei pyynnöistämme huolimatta ole puuttunut tilanteisiin, joissa tehyläisiä kohdellaan eriarvoisesti. Valmistelemme sekä oikeudellisia että järjestöllisiä toimenpiteitä niitä työnantajia vastaan, jotka eivät noudata Tehyn osalta yhteistoimintalakia, Maarianvaara sanoo.