Tehy: Lääkkeitä määräävälle hoitajalle 300 - 500 euroa lisää kuukaudessa

Parhaillaan valmistuvat ensimmäiset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt koulutuksesta, joka antaa oikeuden määrätä rajatusti tiettyjä lääkkeitä. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on voimassa vain sen julkisen työnantajan palveluksessa, joka on henkilön koulutukseen lähettänyt ja antanut erillisen määräyksen koulutuksen jälkeen tapahtuvasta oikeuden käyttämisestä. Ko. koulutus ei sisälly sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen peruskoulutukseen, vaan kyseessä on yli vuoden kestävä lisäkoulutus.
 
Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on esimerkki sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvista työnjaon muutoksista, joiden tavoitteena on edistää tuloksellisuutta ja palveluiden sujuvuutta.
 
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy suhtautuu myönteisesti työnjaon muutoksiin, mikäli hankittu lisäosaaminen ja lisääntynyt vastuu tuntuu myös tilipussissa.
 
- Esimerkiksi rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta maksettava kohtuullinen palkankorotus on noin 300 – 500 euroa kuukaudessa, muistuttaa Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.
 
Työnantajan on maksettava koulutuksen ajalta palkkaa. Myös lisäkoulutuksen tuomasta vastuusta on sovittava selkeästi työnantajan kanssa.
 
- Lääkkeenmääräämisoikeuden samoin kuin muiden eri ammattiryhmien välillä tapahtuvien tehtävien siirtojen vaikutukset tehtäväkuvaan, työn vaativuuteen ja vastuuseen on arvioitava aina tarkkaan. Mitä vaativampi osaaminen on kyseessä sitä enemmän täytyy tämän näkyä palkassakin.
 
Lisätietoja: 
 
Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, puh (09) 5422 7163
Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan vt. johtaja Marja-Kaarina Koskinen, puh (09) 5422 7165
Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, puh (09) 5422 7012