Tehy: Kuntien kilpailu hoitohenkilökunnasta kiihtyy

Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vierailee syksyn aikana seitsemällä paikkakunnalla teemalla "Tehy liikkeellä hyvän hoidon ja parhaan osaamisen puolesta". Tänään hän vieraili Nummelassa.
 
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä ollaan huolissaan koulutetun hoitohenkilöstön riittävyyden puolesta. Seuraavalla kunnallisvaalikaudella päättäjät ovat suurien haasteiden edessä työvoiman riittävyyden suhteen, sillä kunta-alalla eläkepoistuma on suurimmillaan vuosina 2013 – 2017. Lisäksi 30 000 koulutettua sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa työskentelee muilla aloilla.
 
- Hoitajapula tulee olemaan seuraavan kuntavaalikauden haaste. Pula hoitohenkilökunnasta on kansainvälinen, esimerkiksi Euroopan komissio on arvioinut, että vuoteen 2020 mennessä Euroopan unionin jäsenmaista puuttuu noin miljoona terveydenhuollon ammattilaista, sanoo Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.
 
Yhä tärkeämmäksi tekijäksi rekrytoinnin kannalta tulee olemaan yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän maine ja vetovoimaisuus työnantajana. Vetovoimaisessa työpaikassa toteutuvat mm. oikeudenmukainen palkkaus, toimivat työaikajärjestelyt, hyvä johtaminen, oikea työnjako ja mahdollisuus onnistua työtehtävissä.
 
- Olemme jo vuosien ajan yrittäneet saada kunta-alan neuvottelupöydässä parannusta työaikajärjestelmiin. Nyt monet hoitajat eivät pysty suunnittelemaan elämäänsä kovin pitkälle, koska moni heistä on ns. jaksotyöajan piirissä, jossa elämää ja vapaa-aikaa voi suunnitella 6 viikkoa eteenpäin, Laitinen-Pesola sanoo.
 
Laitinen-Pesola toivoo, että myös kunnista lähtisi viestiä Kuntatyönantajat KT:hen päin siitä miten työehtosopimuksiakin saataisiin sellaisiksi, joiden avulla voidaan lisätä kuntien vetovoimaisuutta työnantajina.
 
- Monet sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat kellon ympäri, joten kolmivuorotyön vetovoimaisuutta on lisättävä. Oleellista on myös kuunnella henkilöstön ääntä kunta- ja palvelurakennemuutoksessa, sillä hoitajilla voi olla paljon näkemystä ja kokemusta mm. hoitoketjujen toimivuudesta.
 
Karviaisen kuntayhtymässä hoitajapula on osa arkea
 
Tehyn Karviaisen kuntayhtymän pääluottamusmies Marjaana Havusilta sanoo, että myös Karviaisen kuntayhtymän alueella kärsitään lääkäripulasta ja hoitajapulasta.
 
- Erityisesti kolmivuorotyöhön on vaikea saada koulutettua hoitohenkilökuntaa. Joudummekin käyttämään melko paljon vuokratyövoimaa, mikä on kallista ja rasittaa kunnan taloutta. Myös eläkkeellä olevat hoitajat tekevät keikkatöitä.
 
Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola kiertää syksyn aikana Suomea teemalla ”Hyvän hoidon ja parhaan osaamisen puolesta”. Lisää kierroksesta: http://www.tehy.fi/kuntakierros/
 
Lisätietoja: Jaana Laitinen-Pesola, puh (09) 5422 7012
Marjaana Havusilta, gsm 044 0456 858