Tehy kuntauudistuksesta: Vahvat peruskunnat terve lähtökohta

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy pitää hallitusohjelmaan kirjattua kuntauudistuksen tavoitetta vahvoista peruskunnista terveenä lähtökohtana uudistustyölle.

-Vahvat peruskunnat ovat vakaita ja vetovoimaisia työnantajia. Tämä merkitsee henkilöstön kannalta riittäviä resursseja, mahdollisuutta käyttää osaamista laajasti ja kouluttautua, mahdollisuuksia urakehitykseen sekä palkanmaksuvaraa, toteaa Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Talouden realiteetit, ikärakenne ja tuore OECD-raportti puhuvat kuntarakenteiden ja palvelujärjestelmän uudistamisen puolesta. 

- Aivan keskeinen kysymys tulevaisuudessa on kuitenkin osaavan henkilöstön riittävyys sosiaali- ja terveydenhuollossa. Parhaimmatkaan organisaatiot ja rakenteet eivät auta palveluiden turvaamisessa, ellei ole koulutettuja tekijöitä, hän muistuttaa.

Tänään julkistettu esitys sisältää myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen liittyvän erillisen jatkotyön. Tehy pitää tärkeänä, että tämä työ sekä meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sektorikohtainen lainsäädäntö sidotaan ajallisesti ja sisällöllisesti yhteen.

 - Uudistuksen oleellinen osa onkin juuri sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen. Päähuomio tulee kiinnittää palveluiden laatuun, saatavuuteen, väestön tarpeisiin ja terveyserojen kaventamiseen. Uskon, että suurin osa suomalaisista asettaa palvelut kuntarajan sijainnin edelle.

Koulutettu hoitohenkilöstö työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa palveluiden tarve joka tapauksessa on kasvava.  Muutoksissa henkilöstön asema on luonnollisesti turvattava ja henkilöstö on otettava mukaan suunnitteluun alusta asti.

-Erityisesti haluan nostaa esiin, että henkilöstön jaksamista muutoksissa on tuettava. Uudistukset toteutetaan ja lopulliset tulokset syntyvät kuitenkin työpaikkojen tasolla. Saamme jäseniltämme paljon viestejä väsymisestä jatkuviin muutoksiin, jotka kuormittavat ja syövät muutenkin niukkoja resursseja. 

Päättäjiltä tarvitaan nyt ryhtiä ja vastuullisuutta katsoa asioita yli vaalikausien ja sitoutua pitkäjänteisiin päätöksiin. Tämä toive koskee sekä valtiovaltaa että kuntapäättäjiä, Laitinen-Pesola vetoaa.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, puh (09) 5422 7012, Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh (09) 5422 7131