Tehy: Kuntatyönantajat KT vaikeuttaa terveydenhuollon uudistamista

Sairaanhoitajilla, terveydenhoitajilla ja kätilöillä on tämän vuoden alusta ollut oikeus julkisessa terveydenhuollossa määrätä rajatusti lääkkeitä potilaille. Ennen rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saamista hoitajan on käytävä vuoden mittainen laaja täydennyskoulutus, sillä tehtävässä tarvittava osaaminen ei sisälly peruskoulutukseen. Tällä hetkellä koulutuksen on aloittanut noin 60 henkilöä.

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on yksi esimerkki työnjaon muutoksista terveydenhuollossa. Tehy on jo aiemmin linjannut, että työnjaon muutoksissa on oltava työntekijän suostumus ja etukäteen on sovittava työnantajan kanssa koulutuksesta, palkkauksesta ja vastuukysymyksistä. 

Kuntatyönantajat KT on lähettänyt äskettäin kunnanhallituksille ja kuntayhtymille osoitetun yleiskirjeen, jossa linjataan erittäin tiukasti lääkkeenmääräämiskoulutukseen hakeutumista ja lisävastuista maksamista.  Kuntatyönantajan näkemyksen mukaan hoitaja voidaan määrätä koulutukseen yksipuolisella työnantajan päätöksellä ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja myös toteaa, että koulutuksen aikaista virka- tai työvapaata voisi määrätä siten, että hoitaja ei saisi tältä ajalta palkkaa. Lisäksi KT suosittelee paikallisia työnantajia harkitsemaan ns. takaisinmaksu-ehdon asettamista koulutuksen suorittaneille. Nämä linjaukset ovat ristiriidassa myös KT:n omien aiempien työnjakoa koskevien kantojen kanssa.

-Erityisen ongelmallista on, että Kuntatyönantajan näkemyksen mukaan uusi tehtävä ja lisääntynyt vastuu ei juurikaan näkyisi hoitajien palkassa. Tehy puolestaan suosittaa rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden huomioon ottamista palkkauksessa 300 - 500 euron korotuksella. Tehy on esittänyt KT:lle yhteisen ohjeistuksen valmistelua paikallisia työnantajia varten, mutta tähän ei ole suostuttu, toteaa Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

 - KT romuttaa toimillaan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkäjänteistä uudistamista. Tavoitteena on palveluiden sujuvuus ja tuloksellinen toiminta. Nyt suunta on päinvastainen ja potilaiden hoidon saatavuus on vaikeutumassa. Toiminnan kehittämismyönteisyys on koetuksella kun työnantaja tarjoaa henkilöstölle motivaatioksi vain keppiä, hän sanoo.

Tänään Helsingissä koolla oleva Tehyn valtuusto on pöyristynyt KT:n epäoikeudenmukaisista linjauksista ja muistuttaa, että tehyläiset lähtevät lääkkeenmääräämiskoulutukseen vasta kun työnantajan kanssa on sovittu palkkauksesta ja vastuista sekä koulutuksen suorittamisesta työajalla ja työnantajan kustantamana. 

Lisätietoja: Jaana Laitinen-Pesola, (09) 5422 7012