Tehy: Kuntapäättäjät voivat vaikuttaa hoitajapulaan

Seuraavalla kunnallisvaalikaudella päättäjät ovat suurien haasteiden edessä työvoiman riittävyyden suhteen, sillä eläkepoistuma on suurimmillaan vuosina 2013 – 2017. Kevan tietojen mukaan kaksi kolmasosa kunta-alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi noin 30 000 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa ei työskentele tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy muistuttaa, että kuntapäättäjät voivat vaikuttaa siihen onko kunta vetovoimainen työnantaja, joka onnistuu rekrytoimaan koulutettua hoitohenkilöstöä ja näin turvaamaan kuntalaisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Koulutetun hoitohenkilöstön kannalta vetovoimaisessa työpaikassa toteutuvat mm. oikeudenmukainen palkkaus, toimivat työaikajärjestelyt, hyvä johtaminen, oikea työnjako ja osaamisen hyödyntäminen.

Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen -toimialan johtaja Kirsi Sillanpää toivoo kuntapäättäjiltä perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan, mm. sen palvelu- ja henkilöstöstrategioihin.

- Joka tapauksessa kisa koulutetusta hoitohenkilöstöstä tulee pahenemaan. Yhä tärkeämmäksi tekijäksi tässä kisassa tulee yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän maine työnantajana. Ne kunnat, jotka panostavat vetovoimaisuuteen tulevat saamaan palvelukseensa osaavimman työvoiman, Sillanpää sanoo.

Työelämän huonot kokemukset vaikuttavat

Tehyn kesällä toteutetun järjestötutkimuksen mukaan työelämän huonot kokemukset aiheuttavat hoitajapulaa.  Tutkimukseen vastanneista 96 % on ylpeä omasta ammatistaan, toisaalta 41 % ei  usko jaksavansa työuran loppuun saakka alalla. Houkutusta siirtyä toisen alan tehtäviin koki 35 % vastanneista.

- Tämä kehitys voidaan pysäyttää jos nyt panostetaan palkkauksen lisäksi työolojen kehittämiseen. Työyhteisön on oltava sellainen, jossa jokaisella on mahdollisuus onnistua. Järjestötutkimukseen vastanneista 92 % piti erittäin tärkeänä sitä, että työn pystyy toteuttamaan hyvin. Uupumus ja tunne siitä, että ammattietiikasta on tingittävä, lisää alalta pakoa.

Tehy on mukana Helsingissä pidettävillä Kuntamarkkinoilla 12. - 13.9.

Tehyn teemat kuntavaaleissa 2012 ”Hyvän hoidon ja parhaan osaamisen puolesta” löytyvät Tehyn kuntavaalisivuilta http://www.tehy.fi/kuntavaalit2012/

Tiedote Tehyn järjestötutkimuksen alustavista tuloksista ja siihen liittyvä powerpoint-esitys:

http://www.tehy.fi/medialle/tiedotteet/?x62398=22979727

Lisätietoja: Kirsi Sillanpää, puh (09) 5422 7160