Tehy Kuntamarkkinoilla: Kunnat voivat ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia, valtion autettava kuntia korjausrakentamisessa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on toteuttanut yhteistyössä Turun yliopiston kanssa laajan sisäilmatutkimuksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveysalan työntekijät oireilevat huomattavasti muuta väestöä enemmän. Erityisesti astma ja poskiontelotulehdus ovat hälyttävän yleisiä.

Kuvateksti
kuva: iStock

Muita oireita ovat mm. hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytysoireet sekä väsymys, ärtyneisyys ja pään tuntuminen raskaalta.

Sisäilmaongelmat aiheuttavat paljon sairauspoissaoloja ja jopa työkyvyttömyyttä, josta seuraa merkittäviä kustannuksia niin työnantajille kuin koko yhteiskunnalle.  Esimerkiksi keskisuurelle, 3500 työntekijän kokoiselle organisaatiolle kustannukset voivat nousta jopa yli 3 miljoonaan euroon vuodessa,  jos huomioidaan sairauspäivät.

Työntekijät kokevat tutkimuksen mukaan ettei heitä oteta vakavasti ja heidän oireitaan vähätellään. Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on huolehtimisvelvollisuus työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta työssä.  Kun työnantaja saa tiedon työntekijän terveyttä kuormittavasta ja terveyttä vaarantavasta tekijästä on hänen ryhdyttävä toimiin.

- Kunnissa voidaan ennaltaehkäistä sosiaali- ja terveysalan toimipisteiden sisäilmaongelmia jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Toiminnassa olevien kiinteistöjen kokonaisarviointien suorittaminen on tärkeää ja sisäilma-asiantuntijoiden tai rakennusterveysasiantuntijoiden osaamista pitäisi hyödyntää suunnittelussa ja arvioinnissa. Kuntien tilakeskuksilla on iso rooli kiinteistöjen tutkimisen käynnistämiseksi ja siinä, että työterveyshuolto tekee arvion terveyshaitoista,  sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon on vuosien ajan osoitettu liian vähän rahaa. Tehy on vaatinut kansallista ohjelmaa sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen korjausrakentamiseen sekä työntekijöiden työpaikan vaihdon tukemiseen.

- Kunnat eivät pysty itse selviytymään korjausrakentamisen kuluista. Valtion on autettava kuntia antamalla rahoitusta sisäilmaongelmista kärsivien kiinteistöjen korjaamiseksi.  Jos korjausrakentamiseen panostetaan ja jo rakennusvaiheessa otetaan huomioon sisäilmaongelmat, säästetään paljon. Työterveyslaitos on laskenut, että rakennusten korjaaminen maksaa itsensä takaisin 3 – 5 vuodessa pienentyneinä terveysmenoina.

Tehy on vaatinut kansallista korjausohjelmaa sosiaali- ja terveysalan sisäilmaongelmien poistamiseksi.

 

Taustaa Tehyn tutkimuksesta:

- Turun yliopiston tekemä tutkimus, jossa vastuuhenkilönä työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus
- Tehyn jäsenille lähetettiin kysely, johon vastasi 13 560 henkilöä
- Vastauksia saatiin kaikilta erva-alueilta, sairaaloista, terveyskeskuksista ja muista hoitolaitoksista
- Kosteusvaurioita, homeen hajua ja näkyviä homekasvustoja  on vähintään joka viidennellä terveydenhuollon työpaikalla
- Hengitystiesairauksia kuten astmaa ja infektiosairauksia on vastaajien joukossa selvästi enemmän kuin keskimäärin väestössä
- Tehy on mukana 13. – 14.9. Helsingissä pidettävillä Kuntamarkkinoilla. Kuntamarkkinat on julkisen hallinnon foorumi, jossa ovat esillä kaikki kunta-alan hallintosektorit.

 

Lisätietoja: Kaija Ojanperä, gsm 040 5969 171