Tehy Kuntamarkkinoilla: Juustohöyläsäästäminen lisää helposti kuntien kustannuksia

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy teki keväällä luottamusmiehille, osastonhoitajille ja ylihoitajille kyselyn, josta käy ilmi, että kuntasektorin säästötoimet – erityisesti ns. juustohöylämenetelmä - eivät välttämättä tuo säästöjä.

Kyselyn avulla selvitettiin kuntasektorin työnantajien vuonna 2014 toteuttamia säästötoimia ja niiden vaikutuksia sosiaali- ja terveysalan henkilöstöön sekä palveluiden saatavuuteen ja laatuun.

Yleisimpiä säästötoimenpiteitä olivat toimintatapojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyt. Säästöt kohdistuivat erityisesti henkilöstöresursseihin, sillä rekrytointia on vaikeutettu ja sijaisia ei palkata eikä avautuvia paikkoja täytetä.

Säästötoimenpiteet näkyivät erityisesti sairaslomien lisääntymisenä, vuokratyövoiman käyttönä ja muuna lisäresurssien palkkaamisena. 

Vääränlaiset säästötoimenpiteet voivatkin lisätä kustannuksia moninkertaisesti ja heikentää hoidon laatua ja saatavuutta. Kuntapäättäjien kannattaisi juustohöylämenetelmän sijaan keskittyä toimenpiteisiin, jotka aidosti tuovat säästöjä kuntien talouteen. 

- Kunnissa on saatava aikaan prosesseja, joiden avulla kehitetään hoidon tuloksellisuutta. Pitää tavoitella hyvää esimiestyötä, sujuvia työprosesseja ja toimivia hoitoketjuja. Lisäksi olemassa olevaa osaamista on hyödynnettävä tehokkaasti. Työntekijät on otettava mukaan säästöjen suunnitteluun, sillä heillä on usein paras tieto käytännön toimista, sanoo selvityksen tehnyt Tehyn asiantuntija Eve Becker.

On tärkeää, että kunnissa säästötoimenpiteet suunnitellaan kokonaisuutena, jotta kustannukset eivät kasva muuta kautta.

-  Jos säästötoimenpiteitä ei suunnitella kokonaisuutena, johtaa tämä kunnan sisällä helposti osaoptimointiin. Vaikka ulospäin näyttää siltä, että yhdessä kohti on saatu aikaan säästöjä niin toisella osa-alueella kustannukset kasvavat, Eve Becker sanoo.

Henkilöstön jaksamisesta olisikin säästöpaineiden alla pidettävä erityistä huolta.

- Olen huolissani siitä, että hoitotyön esimiesten vakansseja on vähennetty ja heidän toimivaltuuksiaan on pienennetty. Tällä on suora vaikutus hoitotyötä tekevien arkeen, sillä mm. osastonhoitajien panos hyvässä henkilöstöjohtamisessa ja sujuvien hoitoketjujen luomisessa on oleellinen.