Tehy: Kesällä ongelmia sijaisten saatavuudessa sosiaali- ja terveysalalla

Tehy on jo yli 25 vuoden ajan kysynyt pääluottamusmiehiltä kesäajan työjärjestelyistä ja sijaistilanteesta. Tänä vuonna vastaajia oli 106. Pääluottamusmiehet edustavat laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita, esimerkiksi sairaaloita, terveyskeskuksia, ympärivuorokautista palveluasumista ja päiväkoteja.

Kuvateksti
kuva: iStock

Joka neljäs (25 %) pääluottamusmiehistä ilmoitti edustavansa henkilöstöä, johon kuuluu yli 1000 koulutettua hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää. Yleisin organisaation väestöpohja, jolle pääluottamusmiehet ilmoittivat organisaationsa tuottavan palveluja, oli 20 000-49 000 asukasta. Noin joka kymmenes (15 %) pääluottamusmies ilmoitti edustamiensa organisaatioiden tuottavansa palveluita yli 200 000 asukkaan väestöpohjalle.

Puolet pääluottamusmiehistä (52 %) ilmoitti, että sijaisten saatavuudessa on ollut ongelmia tulevana kesänä. Osassa työpaikkoja sijaispula on kuitenkin hieman helpottanut. Tässä on suuria alueellisia vaihteluita – esimerkiksi Uudellamaalla on pulaa sijaisista, mutta Satakunnassa on jopa ylitarjontaa työntekijöistä.

Pääluottamusmiesten mukaan osaan organisaatioita joudutaan palkkaamaan aiempaa enemmän opiskelijoita, koska valmistuneita ei ole tarjolla.

- Tämä aiheuttaa haasteita työvuorosuunnittelulle ja perehdytykselle. Opiskelijoilta voi esimerkiksi puuttua tarvittavat lääkeluvat ja laillistettujen ammattihenkilöiden sijaisena toimiessaan he eivät voi yksin olla vastuussa potilaista työvuorossa, sanoo selvityksen toteuttanut Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Ikäihmisten hoidon tilanne on pääluottamusmiesten mukaan huolestuttava. Rekrytointi on hankalaa työn heikon vetovoiman ja raskauden vuoksi. Sen sijaan vetovoimaisimmat organisaatiot ja yksiköt saavat hyvin sijaisia ja ovat haluttuja työpaikkoja.

- Opiskelijat toimivat ”hyvinä kelloina” ja kertovat hyvistä harjoittelupaikoista eteenpäin. Organisaatioiden tulee panostaa työantajakuvaansa ja vetovoimaisuuteen, jotta ne saavat jatkossakin palkattua kesäksi osaavia ja motivoituneita sijaisia, Flinkman sanoo.

Pääluottamusmiehiltä kysyttiin avoimella kysymyksellä heidän näkemystään kesän sijaistilanteesta. Mm. näin he kertoivat tilanteesta:

”Opiskelijoita ja vastavalmistuneita palkataan ja pyritään rekrytoimaan. Hoitajapula vaivaa kovasti, kaikki mahdolliset ovat tervetulleita!”

”Koulutetuista sijaisista pulaa, varsinkin sairaanhoitajista. Vakituisten työntekijöitten sairauslomat lisääntyneet, joten niukka sijaisten määrä tarkoittaan sitä, että töissä olevat tekevät pitkää päivää ja joustavat omista vapaistaan.”

”Vastavalmistuneet ovat hyvin tervetulleita ja kaikki otetaan "kiinni", jos vain saadaan. On huomioitava, että nyt alkaa olla enemmän työntekijöiden markkinat eli voivat itse valita, mihin menevät töihin."

”Meillä ei ole vara valita epäpäteviä sijaisia, koska työvoimaa on muutenkin vähän. Loma-aikoina sijaisreservi on olematon. Yllättävissä työvoiman tarpeissa joudutaan työvuorojen muutoksiin esim. vapaapäivien ja työvuorojen vaihtoihin.”
 

Lisätietoja:
Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, gsm 0400 968 324