Tehy: Kapea-alainen hoiva-avustajakoulutus ei korvaa koulutettua lähihoitajaa

Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola sanoo, että keskustelu hoitajapulasta koskettaa erityisesti lähihoitajia.

- Jo 30 000 koulutettua lähihoitajaa on vaihtanut alaa. Alalle saadaan riittävästi opiskelijoita, mutta työelämän arki koetaan liian raskaaksi. Lähihoitajien palkkauksen parantamisen ohella keskeisiä keinoja parantaa työpaikkojen vetovoimaisuutta on lähihoitajien osaamisen tunnistaminen ja  hyödyntäminen sekä oikea henkilöstömitoitus. Lisäksi määräaikaiset työsuhteet on aivan liian yleinen ongelma, joten niitäkin vakinaistamalla voitaisiin tehdä paljon.

Laitinen-Pesola näkee, että lähihoitajakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen ei ole ratkaisu hoitajapulaan.  Lähihoitajia pitäisi rekrytoida takaisin lisä- ja täydennyskoulutuksen keinoin työpaikkojen vetovoimaisuuden kehittämisen ohella.

Tehyssä on selvitetty lähihoitajien käsityksiä koulutuksesta ja työelämästä.

- Selvityksemme mukaan lähihoitajat pitävät koulutuksen antamia valmiuksia hyvinä tai erinomaisina.  Lähihoitajakoulutusta on yhä edelleen kehitettävä ja ammatillista osaamista vahvistettava. Tarvitsemmekin ammattitaitoisia lähihoitajia, emme hoiva-avustajia, joita on viime aikoina esitetty hoitajapulan ratkaisuksi.

Samoilla linjoilla on Suomen Lähihoitajien puheenjohtaja Marko Tanhula.

- Näen, että  hoiva-avustajista tulisi uusi matalapalkka-ala, joka romuttaisi suomalaista sosiaali- ja terveysalaa.  Mikään kapea-alainen koulutus ei korvaa koulutettua lähihoitajaa eikä sillä myöskään edistetä saati arvosteta ihmisten hyvää hoitoa tai potilasturvallisuutta.

Tänään vietetään Helsingin Messukeskuksessa Ammatillisia lähihoitajapäiviä. Päivien teemana on turvallisuus ja osaaminen lähihoitajan työssä. Päiville osallistuu noin 500 lähihoitajaa. Tapahtuman järjestää sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ja Suomen Lähihoitajat ry, joka on lähihoitajien ammatillinen yhdistys.

 Lisätietoja:  Jaana Laitinen-Pesola puh (09) 5422 7012 ja Marko Tanhula gsm 040 1711 095