Tehy julistaa hakukiellon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy julistaa 22.9.2014 alkaen hakukiellon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Toimenpiteen syynä on sairaanhoitopiirissä toteutettu uudistus, jossa hoitotyön johtamiselta on organisaation ylimmässä johdossa viety resurssit ja toimintaedellytykset.

Hakukiellon aikana tehyläiset eivät voi hakea Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä avoinna olevia vakituisia toimia, virkoja eivätkä ulkoisessa haussa olevia sijaisuuksia. Kielto ei koske sisäisiä sijaisjärjestelyjä. Kielto koskee kaikkia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimipaikkoja.  

Tehy on keväästä asti kritisoinut uudistusta ja pyrkinyt vaikuttamaan lausuntojen ja mielenilmausten avulla. Lisäksi Tehyn edustajat ovat tavanneet sairaanhoitopiirin johtoa.

- Tehy ei voi hyväksyä hoitohenkilöstön johtamistehtävien mitätöintiä ja vaatii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä perumaan päätöksensä koulutetun hoitohenkilöstön ylimmän johtajan aseman ja toimivallan alasajosta, toteaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo. 

Koulutettu hoitohenkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon selvästi suurin henkilöstöryhmä, jolla on valtava osaamispääoma sekä suuri toiminnallinen ja taloudellinen merkitys esimerkiksi sote-uudistuksen toteuttamisessa. 

- Organisaatioissa on oltava ylimmältä tasolta lähtien toimivaltainen hoitotyön johto ja resurssit ko. tehtävän hoitamiseen. Ellei näin toimita, suurin henkilöstöryhmä on tuuliajolla ilman hoitohenkilöstön koulutuksen, osaamisen ja työn sisällön tuntevia johtajia ja esimiehiä, Vesivalo alleviivaa. 

Hoitotyön johtamisen panos näkyy käytännössä mm. hoidon laadussa, henkilöstön saatavuudessa, yhtenäisinä hoitokäytäntöinä, toimivina hoitoketjuina, uusina terveydenhuollon toimintamalleina ja alan vetovoimassa.  Hoitotyön johtajat myös vastaavat osaamisen kohdentamisesta, hoitohenkilöstön täydennyskoulutustarpeista sekä resurssien järkevästä käytöstä.  

- Koulutetettua hoitohenkilöstöä ei voi tuloksellisesti johtaa toisen ammattikunnan toimesta. Jo terveydenhuoltolaki edellyttää organisaatioilta moniammatillista johtamista, mikä merkitsee sitä, että johtamistehtävät eivät voi olla yhdelle professiolle varattuja. 

- Tehy ei tule jatkossakaan hyväksymään toimintamalleja, joissa koulutetun hoitohenkilöstön johtamisen edellytyksiä karsitaan ja tulee puuttumaan tilanteisiin aktiivisesti, sanoo Vesivalo. 
 
Lisätietoja: 
 
- Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tehyn Koordinoiva pääluottamusmies Jussi Rantanen, gsm 050 5799 725
- Turun yliopistollisen keskussairaalan ammattiosasto 200:n puheenjohtaja Taina Leppänen, gsm 0400 802007