Tehy järjesti mielenosoituksen Oulun yt-rikkomuksen takia

Oulun kaupunki on jättänyt sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn Oulun kaupungin ammattiosaston yhteistoiminnan ulkopuolelle. Kaupunki rikkoo toiminnallaan yhteistoimintalakia jättämällä päätöksenteon ulkopuolelle 1200 tehyläistä ja vaarantaa toiminnallaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista.

- Olemme käyneet jo vuoden ajan neuvotteluja kaupungin kanssa ja olemme valmiita noudattamaan yt-menettelyä yhteistyön hengessä. Kaupunki ei ota tehyläisiä mukaan kaupungin henkilöstötoimikuntaan eikä myöskään hyvinvointipalveluiden henkilöstötoimikuntaan, sanoo Tehyn Oulun kaupungin pääluottamusmies Anna-Maija Taanila.
 
Oulun kaupungissa on meneillään isoja kuntalaisten palveluiden järjestämiseen vaikuttavia uudistuksia, joissa koulutettua hoitohenkilökuntaa edustavat tehyläiset ovat keskeisessä roolissa. Rakennemuutokset vaikuttavat talouteen ja henkilöstön asemaan. Tästä huolimatta Oulun kaupunki ei pyydä lausuntoja valmisteltaviin asioihin tehyläisiltä. 
 
- Viimeisin esimerkki on mielenterveystyön rakennemuutos, jossa on mukana 52 tehyläistä. Asiaa on käsitelty henkilöstötoimikunnissa, joista on siis evätty tehyläisten edustus, Taanila sanoo.
 
Yhteistoimintalain tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua yhteistoiminnassa työnantajan kanssa kunnan toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä ja työyhteisöä koskevien päätösten valmisteluun. Yt-lain tarkoituksena on myös edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.
 
- Yt-lakia rikotaan räikeästi Oulussa. Tehyläisillä ei ole samanlaista vaikutusmahdollisuutta kuin muilla henkilöstöryhmien edustajilla. Tehyläiset edustavat koulutettua sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä, joka on kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa keskeisessä asemassa, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara.
 
Tehyssä valmistellaan rikos- ja hallinto-oikeudellisia menettelyitä Oulun kaupungin toimia vastaan. Tänään tehyläiset pitivät Oulun kaupungin edustalla mielenosoituksen ”Toimitaan yhdessä – yhteistoimintaa”. Mielenosoituksen tarkoituksena on kiinnittää uusien kuntavaaleissa valittujen päättäjien huomio yt-menettelyn noudattamisen tärkeyteen.
 
- Me olemme yrittäneet kaikkemme neuvotteluteitse. Koska neuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta päätimme ryhtyä järeämpiin keinoihin, Taanila sanoo.
 
Lisätietoja:
 
Anna-Maija Taanila, gsm 044 263 8559
Jukka Maarianvaara, gsm 040 703 1387