Tehy ja SLaL: Ryhmäkoon kasvattaminen tyrmistyttää

Hallituksen eilinen päätös kasvattaa edelleen ryhmäkokoa herättää varhaiskasvatuksen ammattilaisissa hätähuudon laadukkaan hoidon puolesta.

Hallitus päätti muuttaa päivähoitoasetusta niin, että se mahdollistaa yli kolmevuotiaiden ryhmässä kahdeksan lasta aikuista kohden. Näin ryhmäkooksi tulee 24 lasta. Samalla rajattiin subjektiivista päivähoito-oikeutta 20 tuntiin viikossa.

– Kun ei tunne päiväkotien arkea, ei yhden lapsen lisääminen kasvattajaa kohden tunnu isolta asialta. Muutos on kuitenkin dramaattinen, kun jo nyt eletään monin paikoin veitsen terällä. Mitä pitää tapahtua, ennen kuin alan ammattilaisten viesti otetaan vakavasti, kysyy Suomen Lastenhoitoalan liiton toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari.

– On muistettava, että kaikki ryhmän aikuiset eivät ole koko päivää paikalla, vaan päiväkoti on auki pidempään kuin työvuoro kestää. Lisäksi kunnat säästävät jo nyt sillä, etteivät palkkaa sijaisia edes ennalta tiedettyihin työntekijöiden poissaoloihin. 

Hallituksen linjaus heikentää lasten hyvinvointia ja laadukasta kasvatusta. Se myös vie ammattilaisten työltä mielekkyyttä.  Jo tällä hetkellä päiväkotien arkea ovat tilanteet, joissa yksi työntekijä saattaa luotsata yli kahtakymmentä lasta. Kuka vastaa, jos valvonta tällaisessa tilanteessa pettää?

Suurissa lapsiryhmissä lasten sairastavuus lisääntyy, mikä lisää myös työntekijöiden ja vanhempien sairauspoissaoloja. Suurempi ryhmä myös aiheuttaa enemmän melua ja stressiä lapsille sekä henkilökunnalle.

Mistä saadaan tulevaisuudessa alalle motivoituneet ammattilaiset? Työskentelyolosuhteiden tulee olla inhimillisiä ja ammattilaisen pitää voida tehdä työtä ammattietiikkansa mukaisesti. Hallitus ei osoita arvostusta lapsille ja heidän parissaan tärkeää työtä tekeville varhaiskasvatuksen ammattilaisille. He ansaitsevat parempaa.

Lisätietoja:
Eila Seppälä-Vessari, Suomen Lastenhoitoalan Liiton toiminnanjohtaja, p. +358 40 548 9963
Eva Siitonen,  Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija, p. +358 400 265 051

Kuva: Lehtikuva/Trond H. Trosdahl