Tehy Holmströmin ehdotuksesta: Etninen syrjintä kielletty työmarkkinoilla

Kuvateksti
kuva: iStock

Talouden nobelisti Bengt Holmström kommentoi Ylen haastattelussa, että maahanmuuttajien pitäisi saada tehdä työtä alemmilla palkoilla.

Tehy suhtautuu maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin myönteisesti, mutta näkee Holmströmin ehdotuksessa ongelmia. Niin EU-tason säädökset kuin kansallinen lainsäädäntö velvoittavat työntekijöiden tasa-arvoiseen kohteluun ja etninen syrjintä on kielletty.

Suomeen ei pidä luoda kaksia työmarkkinoita, joissa maahan muuttavilla työntekijöillä on huonommat työehdot kuin suomalaisilla työntekijöillä. 

-  Samasta työstä on maksettava esimerkiksi sukupuolesta tai etnisestä taustasta huolimatta samanlaista palkkaa. Tällaiset ”reformiehdotukset” aiheuttavat sekavia tilanteita niin työntekijöille kuin työnantajille ja juridisestikin tarkasteltuna Holmstörmin ehdotus ei ole ongelmaton, linjaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Sosiaali- ja terveysalalla Holmströmin ehdotus voisi johtaa myös tilanteeseen, jossa palkataan huonommilla palkoilla töihin henkilöstöä, jonka koulutustaso ei ole riittävä laadukkaan hoidon ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

- Jo nyt on nähtävissä työnantajien taholta se, että halutaan tinkiä koulutustasosta ja osaamisesta. Työnantajien vastuulla on myös se, että riittävä kielitaito on välttämätöntä potilasturvallisuuden takaamiseksi esimerkiksi vanhusten hoidossa, Vesivalo sanoo.
 

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346