Tehy: Hoiva-avustajat eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä

Sosiaali- ja terveydenhuollossa hoidon laadun ja potilasturvallisuuden takaa koulutettu ja osaava hoitohenkilöstö. Hoitajapulaa yritetään torjua erilaisilla pikakoulutuksilla, mm. ns. hoiva-avustajakoulutuksen avulla.
 
Parhaillaan kunnissa laaditaan potilasturvallisuussuunnitelmia, joissa oleellinen osa on juuri koulutetun hoitohenkilöstön, mm. lähihoitajien osaaminen.
 
- Hoiva-avustajat eivät ole terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joten he eivät ole päteviä tekemään terveydenhuollon töitä. Sosiaali- ja terveysalalla on pidettävä selkeästi erillään jo potilasturvallisuudenkin vuoksi ne tehtävät, joissa vaaditaan hoitoalalla tarvittavaa osaamista ja koulutusta, sanoo Tehyn II varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax.
 
Braxin mielestä jo nyt on nähtävissä merkkejä siitä että mm. lähihoitajia oltaisiin valmiita korvaamaan hoiva-avustajilla. Lähihoitajat käyvät hoiva-avustajakoulutukseen verrattuna läpi perusteellisen koulutuksen, joka on hyvin laaja-alaista. Hoiva-avustajat suorittavat vain pari osa-aluetta lähihoitajan tutkinnosta.
 
- Lähihoitajat hallitsevat perushoidon lisäksi mm. apuvälineosaamista, lääkehoito-osaamista ja ravitsemukseen sekä terveyden edistämiseen liittyvää osaamista. Heitä tarvitaan esimerkiksi terveyskeskuksissa, hammashoidossa, palvelutaloissa, vanhainkodeissa tai vammaisten hoitolaitoksissa. Arjen pyörityksessä on suuri riski, että hoiva-avustajat alkavat suorittaa tehtäviä, joihin vaadittaisiin lähihoitajan pätevyys.
 
 
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto kouluttaa avustaviin tehtäviin
 
Brax muistuttaa, että nykyisin on jo olemassa matkailu-, ravitsemus- ja talousalan koulutusalalle sijoittuva kotityöpalvelujen ammattitutkinto, jonka koulutus tähtää erityisesti kotona asuvien henkilöiden avustamiseen.
 
- Tämän tutkinnon suorittaneet voivat tehdä mm. kotihoidossa erilaisia avustavia tehtäviä. Ammattitutkintoa ollaan parhaillaan uusimassa, joten nyt olisi mahdollisuus tarkastella sitä, miten kyseisestä koulutuksesta saatu ammattipätevyys soveltuu esimerkiksi vanhusten hoidossa tarvittaviin avustaviin tehtäviin.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan eri ammattiryhmiä ja heidän osaamistaan, jota olisi osattava hyödyntää täysimittaisesti.
 
-  Sen enempää lähihoitajan, sairaanhoitajan tai lääkärin tehtäviä ei pidä laittaa keskenään arvojärjestykseen, sillä kunkin ammattiryhmän osaamisalue on erilainen ja kaikkien yhteistyötä tarvitaan.
 
Tehyn II varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax puhui tänään Tehyn lähihoitajapäivillä Kuopiossa, jossa on koolla 150 lähihoitajaa.
 
Lisätietoja: Anna-Leena Brax, gsm 0400 920 729