Tehy: Hoitohenkilöstön palkasta sovittava ennen uusia työtehtäviä

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu hoitajien reseptinkirjoitusoikeudesta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on muitakin tehtäviä, joita jaetaan ja organisoidaan uudelleen osaamisen paremman hyödyntämisen ja työyhteisön suorituskyvyn lisäämiseksi. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy korostaa, että koulutetun hoitohenkilöstön on sovittava palkasta, uusiin työtehtäviin liittyvästä vastuusta ja osaamisesta jo ennen lisäkoulutusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työtä jaetaan ja organisoidaan uudelleen työyhteisön tuloksellisuuden ja suorituskyvyn lisäämiseksi sekä työntekijän työssä jaksamisen tueksi. Samalla saadaan hyödynnettyä työntekijöiden osaaminen nykyistä paremmin. Reseptinkirjoitusoikeuden lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten uusia työtehtäviä ovat mm. hoitajien oma vastaanottotoiminta ja hoitaja-lääkäriparityöskentely.

- Valitettavasti on varsin paljon tilanteita, joissa hoitohenkilökunnalle pikkuhiljaa liu´utetaan lisätehtäviä ilman että työnjaon vastuualueet ovat selkeät ja ilman että palkkauksesta on etukäteen sovittu. Jo ennen uuden tehtävän vaatimaa lisäkoulutusta palkkauksesta ja uusista vastuualueista on sovittava tarkasti, sanoo Tehyn tutkimuspäällikkö Marja-Kaarina Koskinen.

Koskinen sanoo, että työnjakoihin liittyvän toiminnan on oltava systemaattista ja sen on sisällyttävä kuntien palvelustrategioihin.

- Tämä on oleellista palveluita tuotettaessa, sillä kyse on myös resurssien kohdentamisesta oikein. Onhan kaikkien etu, että lääkärit voivat keskittyä entistä paremmin ydintehtäväänsä samalla kun hoitohenkilöstön osaamista hyödynnetään täysimittaisesti. Onnistuneet sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työnjaot ja tehtäväkuvien laajennukset voivat myös lisätä julkisen sektorin työpaikkojen kiinnostavuutta.

Uusista tehtävistä maksetut korvaukset vaihtelevat työnantajittain.  Tehyn mukaan asianmukainen korvaus riippuen työn vaativuuden lisääntymisestä tulisi olla 300 - 500 euroa kuukaudessa.

- On  kuitenkin varsin paljon hoitohenkilökuntaa, jonka lisäosaaminen ei näy ollenkaan palkassa. Palkanlisäyksen pitää olla huomattavakin, jos vastuukin lisääntyy huomattavasti, Koskinen korostaa.

Tehy on julkaissut oppaan ”Työnjakomallit – Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä”, jossa käsitellään työnjakoa koskevaa keskeistä lainsäädäntöä, sopimuksia  ja suosituksia sekä esitetään esimerkkejä työnjakomalleista ja niiden hoitamisesta. Opas on saatavissa PDF-versiona osoitteessa www.tehy.fi/selvitykset

Opas on myös tämän tiedotteen lopussa PDF-liitteenä.

 Lisätietoja: tiedottaja Jaana Reijonaho, puh (09) 5422 7185