Tehy: Hoitohenkilöstön lomauttaminen Kiteellä ei tuo säästöjä

Kiteen kaupunki suunnittelee taloutensa tasapainottamiseksi laajoja henkilöstön joukkolomautuksia, jotka toteutettaisiin ensi vuoden puolella. Kaupunki ei ole vielä aloittanut yt-neuvotteluita lomautusaikeiden johdosta.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn hallituksen jäsen Jouni Sallinen kehottaisikin, että Kitee luopuisi henkilöstön lomautusaikeista.

-  Sosiaali- ja terveysalalla lomautukset tarkoittavat sitä, että jäljelle jäävä henkilöstö joutuu tekemään lomautettujen työt. Tällainen johtaa helposti henkilöstön uupumiseen ja lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin. Ilman lomautuksiakin hoitohenkilökunta joutuu tekemään usein tuplavuoroja ja ylitöitä.

Sallinen sanoo, että kaupungin lomautusaikeet eivät tuo tosiasiassa säästöjä, sillä potilaat valuvat tällaisessa tilanteessa helposti hoidettavaksi erikoissairaanhoidon pariin. Tämä nähtiin mm. 90-luvun alkuvuosien laman aikana, jolloin leikkuri puri juuri perusterveydenhuoltoon ja paine lisääntyi kalliissa erikoissairaanhoidossa.

- On muistettava, että potilaita ei voi lomauttaa, vaan heidät on hoidettava taloudellisesta tilanteesta riippumatta.  Vuoden 2008 talouskriisin aikana kunnat eivät juurikaan lomauttaneet hoitohenkilöstöä, sillä monin paikoin ymmärrettiin että väärässä paikassa säästäminen johtaa lisääntyneisiin kuluihin.

Tehyn Kiteen kaupungin pääluottamusmies Susanna Makkonen kertoo, että kaupungin palveluksessa työskentelee 125 tehyläistä.

-  Lomautusaikeiden yhteydessä on linjattu, että sijaisia eikä työllistettyjäkään saisi palkata. Pelkään jäsenistömme jaksamisen puolesta. On selvää, että hoidon laatu kärsii tässä tilanteessa myös.

Lisätietoja:

Tehyn hallituksen jäsen Jouni Sallinen, gsm 050 387 7770
Tehyn Kiteen kaupungin pääluottamus Susanna Makkonen, gsm 040 105 0909