Tehy: Hoitajien lääkkeenmääräämisoikeus parantaa sosiaali- ja terveysalan palveluita

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on eri mieltä Lääkäriliiton kanssa rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamisesta. Lääkäriliitto vastustaa lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista kun taas Tehy pitää tärkeänä, että suunnitelmallista työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä kehitetään.

Kuvateksti
kuva: iStock

Sairaanhoitajilla, terveydenhoitajilla ja kätilöillä on ollut vuoden 2011 alusta asti oikeus julkisessa terveydenhuollossa määrätä rajatusti lääkkeitä potilaille. Ennen rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saamista hoitajan on käytävä vuoden mittainen laaja täydennyskoulutus, sillä tehtävässä tarvittava osaaminen ei sisälly peruskoulutukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tavoitteeksi työnjaon kehittämisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, jotta saataisiin aikaan säästöjä ja järkevämpää työnjakoa eri ammattilaisten kesken. Eräänä keinona esitetään rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista nykyisestään.

Tehyn mielestä nyt pitää pystyä katsomaan tulevaisuuteen ja kehittää palveluja. Kaikki potilaan käynnit eivät vaadi perinteistä vastaanottokäyntiä, vaan mm. digitalisaatio tuo erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa käynnit. Myös sairaanhoitajien pitää pystyä hyödyntämään tätä tulevaisuudessa lääkkeitä määrättäessä. Lisäksi sote-uudistuskin edellyttää, että tehtäviä ja työnjakoa eri ammattilaisten välillä tarkastellaan uudestaan.

- En ymmärrä Lääkäriliiton vastustusta lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamisessa. Myös lääkäreiden aikaa vapautuu oleellisempien tehtävien tekemiseen, kun lääkkeenmääräämisoikeuksia laajennetaan hoitohenkilöstölle, joka on saanut lisäkoulutuksen tehtävään, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Tehy pitää tärkeänä, että suunnitelmallista työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan välillä kehitetään. Näin parannetaan asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, nopeaa potilaan tilan arviointia sekä lääkäreiden ja hoitajien työajan tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta käyttöä.

Rajattu lääkkeenmäärääminen on hyvin säänneltyä toimintaa, jota sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto valvoo. Koulutus on vaativa kokonaisuus, johon kuuluu teoriaopintojen lisäksi potilaan hoidontarpeen arviointia, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttaminen sekä hoidon vaikutusten seuranta ja arviointi. Osaaminen varmistetaan kirjallisella kokeella ja näytöllä, jonka arviointiin osallistuu ohjaava lääkäri.

Koulutuksen tuoma lisäpätevyys on tärkeä resurssi työnantajalle. Työnantajan kanssa pitää sopia koulutukseen osallistumisen kustannuksista ja tehtävän vaativuuden vaikutuksista sairaanhoitajan palkkaukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän selvityksen mukaan, potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Nykyisen lainsäädännön mukaan sairaanhoitajan oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen rajoittuu kunnalliseen terveyskeskukseen ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen.

- Toimintaa on tarpeellista laajentaa kunnan ja kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluviin perusterveydenhuollon muihin avohoidon ja erikoissairaanhoidon avohoidon palveluihin, Rytkönen sanoo.

Tehyn lausunto lääkkeenmääräämisoikeusta:
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/lausunto_tai_kannanotto/2018/23.3.2018_tehyn_lausunto_koskien_luonnosta_rajatun_laakkeenmaaraamisen_saadosmuutosehdotuksiksi_id_11808.pdf

Lisätietoja: Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, gsm 040 5969 171