Tehy: Hoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus edellyttää lisäkoulutusta ja palkkaa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kannattaa lähiaikoina eduskunnan käsittelyyn tulevaa hallituksen esitystä hoitajien rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta.

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus olisi terveyskeskuksessa palvelussuhteessa olevalla sairaanhoitajalla, terveydenhoitajalla ja kätilöllä hoitamiensa potilaiden osalta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös, että optikko ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti oikeutettaisiin hankkimaan vastaanotolla tarvittavia lääkkeitä.

Rajattu lääkkeenmäärämisoikeus on esimerkki toimenpiteestä, jolla voidaan tehdä sujuvammaksi terveydenhuollon työnjakoa ja toimintatapoja. Rajattu lääkkeenmäärämisoikeus koskee toteutuessaan vain tiettyihin tauteihin määrättäviä lääkkeitä ja se edellyttää aina ko. terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan lääkärin antamaa kirjallista määräystä.

- Kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista osaamista tulee hyödyntää täysimääräisesti, jolloin työnjakoa ja tehtäväkuvia uudistamalla voidaan toiminnat saada entistä tehokkaimmiksi. Kyseessä on siis tervetullut uudistus, joka lisää terveyskeskusten vastaanottotoiminnan toimivuutta ja edistää potilaiden hoitoonpääsyä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Tehy muistuttaa, että rajattu lääkkeenmäärämisoikeus ei sisälly sairaanhoitajien peruskoulutukseen eikä se koske kaikkia sairaanhoitajia. Oikeus määrätä lääkkeitä vaatii säädeltyä lisäkoulutusta, hyvää työkokemusta ja työskentelyä sellaisissa tehtävissä, joissa lääkkeenmääräämisoikeutta tarvitaan sekä henkilön omaa motivaatiota kouluttautua entistä vaativampiin tehtäviin.

- Tämän pitää myös tuntua palkassa, sillä lisäkoulutuksesta ja vaativammasta työstä on luonnollisesti maksettava myös parempaa palkkaa, Laitinen-Pesola sanoo.

Myös kansainväliset kokemukset hoitajien lääkkeenmääräämisoikeudesta ovat olleet myönteisiä, mm. Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Ruotsissa. Vuosittain arvioidaan, että rajattu lääkkeenmäärämisoikeus koskisi noin 100 henkilöä, joten uudistuksessa lähdetään varovaisesti liikkeelle ja toimintaa on tarkoitus jatkossa arvioida.

Tehy on maamme suurin terveys- ja sosiaalialan tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattijärjestö, jossa on 140 000 jäsentä. Tehy on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen.

Lisätietoja:

Jaana Laitinen-Pesola, puh (09) 5422 7012