Tehy: Hallitusohjelman heikennykset eivät lisää tuottavuutta

Tänään Helsingissä koolla oleva Tehyn valtuusto keskusteli hallitusohjelmasta, jossa on valtuuston mielestä yksipuolinen näkemys tuottavuuden lisäämisestä ja työelämän kehittämisestä.

Valtuusto muistuttaa, että hallitusohjelmassa toivottu ns. tuottavuushyppy ei julkiselle sektorille synny koulutuksesta tinkimällä tai kelpoisuusehtoja alentamalla vaan panostamalla osaamiseen ja vaikuttaviin, tuloksellisiin palveluihin.
 
- Nyt on aidosti mietittävä miten tehdään asioita toisin ja paremmin, jotta syntyy kestäviä säästöjä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.
 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa laatu, potilasturvallisuus, valvonta ja vastuu sekä kustannustehokkuus edellyttävät että terveydenhuollon ammattityötä ei voida missään olosuhteissa korvata vapaaehtoistyöllä tai kouluttamattomalla henkilöstöllä.
 
Tuottavuushyppyä ei myöskään saada aikaan pidentämällä työaikaa ja kuormittamalla työssä oleva hoitohenkilöstö uuvuksiin. Myös päiväkotien ryhmäkokojen suurentaminen tai ikäihmisten palveluiden heikentäminen on lyhytnäköistä ja siirtää kustannuksia tulevaisuuteen.
 
- Hallitusohjelman laatijat eivät ehkä ole riittävästi tiedostaneet millaista kehittämistyötä esimerkiksi sote-palveluissa on jo tehty. Hyvillä käytännöillä ja fiksummin tekemällä lisätään tuottavuutta, Vesivalo sanoo.
 
Tasa-arvon kannalta hallitusohjelma sisältää useita heikennyksiä. Jopa vuoden pituisten määräaikaisten työsuhteiden salliminen ilman perustetta iskee erityisesti naisvaltaiseen sosiaali- ja terveysalaan, jossa jo nyt 20 % työsuhteista on määräaikaisia. Nuoremmista tehyläisistä määräaikaisia on jopa 50 %.
 
- Hallitusohjelmasta puuttuvat myös kirjaukset samapalkkaisuuden edistämisestä ja perhe-vapaiden uudistamisesta. Naisten työmarkkina-asemaa ja isien perhevapaiden käyttöhalukkuutta uhkaa heikentää vanhempainvapaan lomakertymän poistaminen.
 
Tehyn valtuuston mielestä yhteiskuntasopimuksen ongelmana on, että siihen on kytketty asioita, jotka eivät liity mitenkään työmarkkinajärjestöjen tai niiden jäsenten edunvalvonnan piiriin kuten lapsilisät. Lisäksi hallitusohjelma sisältää yksipuolisia heikennyksiä esimerkiksi työlainsäädäntöön. Palkansaajien niskaan on sälytetty suurin osa kuormasta.
 
- Tehyssä uskotaan sopimisen kulttuuriin ja kolmikannan toimivuuteen tässä hankalassa tilanteessa. Maan kurssin kääntäminen nousuun ei oikein onnistu ilman palkansaajakenttää ja sen osaamista, sitoutumista ja työpanosta. Meitä on kuitenkin yli 2 miljoonaa, Vesivalo sanoo.
 
Vesivalo painottaa, että Tehy ei ole oppositiovoima vaan puolustaa koulutetun hoitohenkilöstön etuja asiakylki edellä.
 
Lisätietoja: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346