Tehy: Hallitusohjelma vaarantaa pidemmät työurat

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn valtuusto kritisoi voimakkaasti hallitusohjelmassa esitettyä Aura-kuntoutuksen lopettamista. Aura-kuntoutus on harkinnanvarainen kuntoutusmuoto, johon on yhdistetty aiemmin käytössä olleet Aslak- ja TYK-kuntoutukset. Kelan vuosia valmisteleman kuntoutuksen oli määrä alkaa vuoden 2016 alusta.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat asettaneet tavoitteen, että vuonna 2025 eläkkeellesiirtymisikä olisi 62,4 vuotta. Viime vuonna solmittiin eläkeratkaisu, jossa tavoitellaan työvuosien lisäämistä.

- Aura-kuntoutuksella olisi merkittävä vaikutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työssä jaksamiseen ja työuran pituuteen.  Tällä alalla työn kuormittavuudesta ja kiireestä seuraa liian usein se, että koulutettu hoitohenkilöstö ei jaksa töissä eläkeikään saakka, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Vesivalo toivoo, että jos Aura-kuntoutusta ei voida toteuttaa suunnitellusti, lopettamisen sijaan tulee kehittää uusia malleja kuntoutukseen.

- Jotta työurat oikeasti pitenevät, vahvasti työpaikkaan integroitunutta varhaiskuntoutusta tarvitaan edelleen ehdottomasti keinona pidentää työuria.

Vuonna 2014 kuntoutujien määrä kasvoi ja ylitti ensimmäisen kerran 100 000 osallistujaa. Oikea-aikaisella kuntoutuksella on saatu hyviä tuloksia mm. liittyen työntekijän työhön paluuseen. Myös työssä jatkamisen todennäköisyys on kasvanut. Kuntoutuksella on todettu olevan myönteistä vaikutusta työn lisäksi myös muilla elämänalueilla esimerkiksi suoriutumisessa sosiaalisista rooleista. Kuntoutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja taloudellinen hyöty onkin Tehyn mukaan arvioitava kokonaisuutena.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo
gsm 040 587 4346