Tehy haastaa kuntapäättäjät tuloksellisuustalkoisiin: Sosiaali- ja terveysalalla koulutettu hoitohenkilöstö tekee tuloksen

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi parhaillaan TULOKSENTEKIJÄT-kampanjallaan terveydenhuollon tuloksellisuuden puolesta. Tehyn mielestä tuloksellisuutta pitää kehittää, mutta pelkästään rakenteisiin keskittyminen ei auta. Tuloksellisuus syntyy työelämän arjessa, henkilöstön osaamisesta ja työpanoksesta. Tämä osa-alue ei saa riittävästi jalansijaa kunnallisessa päätöksenteossa.

Kunnallisilla luottamushenkilöillä on usein melko kapea käsitys sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tuloksellisuudesta.  Valitettavasti palveluita ollaan usein tehokkuuden nimissä vain supistamassa.  Me haluamme haastaa päättäjät näkemään sen potentiaalin, mikä piilee sosiaali- ja terveysalan henkilöstössä ja heidän tekemissään arki-innovaatioissa, joiden avulla palveluita on onnistuttu parantamaan. Tätä kautta voidaan saada aikaiseksi myös säästöjä.

Tehy teetti tämän vuoden helmikuussa jäsenkyselyn, jonka mukaa peräti 96 % vastanneista oli valmis kehittämään työpaikan tuloksellisuutta, jos siihen vain annetaan mahdollisuus. Yhdeksän kymmenestä pitää tuloksellisuutta myös työntekijöille – ei vain johdolle – kuuluvana asiana. Vastaajista 98 % uskoo, että hoitohenkilöstöllä on paljon annettavaa terveydenhuollon tuloksellisuuden parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan tuloksellisuutta ei pidä mitata vain rahassa tai suoritteina, sillä ratkaisevaa on lopputulos – kuinka paljon ja kuinka vaikuttavia ja laadukkaita terveyspalveluita pystytään tuottamaan.

Jos työnantajat ja päättäjät ymmärtävät tuloksellisuusajattelun oikein, päästään työyhteisössä eroon liian kuormittavista toimintatavoista ja käytännöistä, jotka synnyttävät mm. ruuhkia ja aiheuttavat sairauspoissaoloja.

Tehyn kampanjasivuilla esitellään tapauksia, joissa tuloksellisuutta on onnistuttu kehittämään. Esimerkkitapauksia löytyy pääkaupunkiseudun lisäksi mm. Imatralta, Kotkasta, Lapista, Jyväskylästä, Tampereelta ja Satakunnasta. Kampanjasivuille myös kerätään tuloksellisuuteen liittyviä ideoita.

Näissä esimerkeissä on kyse siitä, että työpaikkatasolla on kehitetty toimintaa niin, että hoitohenkilöstö on ollut mukana kehittämistyössä asiantuntijana. Työnantajalla ja kuntapäättäjillä on siis suuri merkitys  henkilöstön rohkaisussa ja innovaatioiden edistämisessä, jotka eivät siis vaadi sen enempää teknillisen korkeakoulun laboratoriota kuin ulkopuolisia konsultteja.

Tehyn kampanjasivut löytyvät osoitteesta:
www.tehy.fi/tuloksentekijat

Tehy osallistuu tänään alkaneille Kuntamarkkinoille omalla messuosastolla (osasto i15),  jossa on jaossa TULOKSENTEKIJÄT-kampanjamateriaalia.

Lisätietoja:

Tehyn viestintäjohtaja Katri Lindqvist puh (09) 5422 7180 ja tiedottaja Jaana Reijonaho puh (09) 5422 7185