Tehy: Filippiiniläisten rekrytoinnissa epäeettisiä piirteitä

Yle spotlight-ohjelman mukaan useat filippiiniläiset hoitajat ovat joutuneet allekirjoittamana salaisia sopimuksia. Sopimukset velvoittavat työntekijöitä pysymään työpaikassaan Suomessa kolme tai viisi vuotta, ja maksamaan uhkasakkoa, jos he irtisanoutuvat etuajassa. Työnantaja on tarjonnut filippiiniläisille kielikoulutusta.

Kuvateksti
kuva: iStock

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mielestä filippiiniläiset ovat joutuneet allekirjoittamaan työsopimuslain vastaisia sopimuksia. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä.

- Yleisesti ottaen työsuhteen kestäessä työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijälle tämän tehtävien edellyttämää koulutusta ja huolehtia työntekijän osaamisesta, mutta työnantaja ei voi tämän vuoksi velvoittaa työntekijää pysymään tietyn ajan työpaikassa,  sanoo Tehyn lakimies Vappu Okkeri.

Filippiiniläisten allekirjoittama sopimus rinnastuu kilpailukieltosopimukseen, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen.

- Kilpailukieltosopimukset ovat mahdollisia vain erityisen painavista syistä. Kielikoulutus ei ole tällainen peruste. Arvioitaessa, onko erityisen painavia syitä olemassa, on otettava huomioon työntekijän mahdollisuus hankkia toimeentulonsa ammattitaitoon vastaavalla työllä ja oikeus vapaasti valita työpaikkansa, Okkeri sanoo.

Attendo on tiedotteessaan todennut, että ”Filippiineiltä rekrytoidut hoitajat työskentelevät hoivatyössä ja tekevät samaa hoivatyötä kuin kantasuomalaiset tai muista lähtömaista Suomeen muuttaneet kollegansa”.  Tehyn mielestä on epäeettistä, että koulutettuja sairaanhoitajia rekrytoidaan hoiva-avustajiksi tai siivoojiksi. Ongelmallista on myös se, että alun perin filippiiniläisille on kerrottu mahdollisuudesta työskennellä sairaanhoitajan tehtävissä.

Ulkomaista työvoimaa käyttävien yritysten tulisi valvoa, että rekrytointiyritykset noudattavat lakia ja eettisesti hyväksyttäviä rekrytointisääntöjä.

- Suomeen muuttaville sairaanhoitajille olisi annettava etukäteen oikeaa tietoa siitä, että tehtävät eivät ole sairaanhoitajan tehtäviä vaan pikemmin hoiva-avustajan tehtäviä.

Tehyn edunvalvontaa ovat jo pitkän aikaa työllistäneet ulkomailta rekrytoitujen työntekijöiden ongelmat. Tehyn tavoitteena onkin, että Suomeen ei muodostuisi  ns. kaksia työmarkkinoita, joissa ulkomailta rekrytoitaviin hoitajiin kohdistetaan huonompia työehtoja.

Lisätietoja:
Tehyn lakimies Vappu Okkeri, gsm 0400 913 230