Tehy eläkeuudistuksesta: Eläkkeiden taso kestävälle pohjalle, työelämän kehittämiseen jäi tehtävää

– Eläkeuudistuksen keskeinen tavoite on ollut eläkkeiden tason turvaaminen. Tarvittiin uudistus ratkaisemaan tilanne, jossa elinikä pitenee, mutta työurat eivät pitene ja eläkkeiden taso laskee. Tällä ratkaisulla kyetään mielestäni turvaamaan kestävällä tavalla eläkkeiden taso tulevaisuudessa – myös nuorille. Uudistuksessa on lisäksi hyviä elementtejä naisvaltaisen alan näkökulmasta, toteaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.
 
– Olen tyytyväinen, että työmarkkinaosapuolet kykenivät löytämään ratkaisun tässä vaikeassa ja koko yhteiskunnan kannalta merkittävässä asiassa. En usko, että tulos olisi esimerkiksi poliittisen päättäjän käsissä ollut ainakaan parempi palkansaajien kannalta. Kolmikanta osoitti toimivuutensa jälleen.
 
Eläkekarttuma tulee olemaan jatkossa tasainen koko työuran ajalta eikä palkansaajan työeläkemaksua enää vähennetä työeläkkeen perustana olevasta palkasta, jolloin eläke lasketaan täydestä palkasta toisin kuin aiemmin. Perhevapaiden eläkekertymiin ei kosketa, mikä on naisvaltaisen Tehyn kannalta tärkeä tasa-arvokysymys. Myös työeläkemaksujen taso on sovittu nyt pitkäksi aikaa kestävälle tasolle.
 
Uudistuksessa vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain 65 vuoteen siten, että nousu tapahtuu vuonna 1955 syntyneistä lähtien 3 kk/vuodessa.
 
Erityisen kuluttavassa työssä pitkään työskennelleille uudistus sisältää mahdollisuuden uuteen työuraeläkkeeseen 63-vuotiaana. Se edellyttää 38 vuoden työuraa tämän tyyppisessä työssä. Työuraeläkkeen saantiedellytykset ovat työkyvyttömyyseläkettä lievemmät ja äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata voi laskea mukaan enintään kolmen vuoden ajalta. Työuraeläke edellyttää työterveyshuollon lausuntoa työn rasittavuudesta ja työkykyvaatimuksista sekä hakijan mahdollisuuksista jatkaa työssä. Työuraeläkkeen yksityiskohtia tullaan ratkomaan vielä jatkovalmistelussa.
 
Osalla kuntasektorilla työskentelevistä on vielä ns. ammatillisia ja henkilökohtaisia eläkeikiä, joihin tämä uudistus ei vaikuta.
 
– Työelämän kehittäminen ei edennyt toivotulla tavalla. On muistettava, että eläkeuudistuksen tavoitteiden toteutuminen reaalimaailmassa edellyttää, että ihmiset ovat terveitä ja työkykyisiä ja työtä on tarjolla, muistuttaa Vesivalo.
 
Se edellyttää Vesivalon mukaan työuran loppupäässä osaamista ja työhyvinvointia tukevia uusia toimintamalleja sekä asennemuutosta ikääntyviä työntekijöitä kohtaan. Näitä asioita palkansaajat tulevat jatkossa varmasti viemään työmarkkinapöytiin.
 
Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, gsm 040 703 1387
 
Työeläkeuudistus 2017 Esimerkkilaskelmia:
http://www.sttk.fi/files/tyoelakeuudistus-2017-esimerkkilaskelmia/
 
Työeläkeuudistus 2017-pahkinankuoressa:
http://www.sttk.fi/files/tyoelakeuudistus-2017_pahkinankuoressa/
 
Kysymyksiä ja vastauksia eläkeuudistuksesta: 
www.elakeuudistus.fi/kysymyksia-ja-vastauksia.html
 
Q&A Miten eläkejärjestelmä muuttuu:
www.sttk.fi/2014/09/26/faq-elakeuudistus/