Tehy ei hyväksy hoitotyön johtajien aseman murentamista

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ei hyväksy sitä, että hoitajataustaisia johtajia estetään toimimasta sosiaali- ja terveydenhuollon ylimmissä johtotehtävissä.

Erityisesti tänä keväänä on käynyt ilmi, että hoitajataustaisten johtajien kelpoisuuksia ja asemaa kyseenalaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Näin on käynyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja HUS:issa. Sama huolestuttava kehitys on havaittavissa sairaanhoitopiirien ohella myös peruskunnissa ja suurissa kaupungeissa. 

Tehyn tänään Helsingissä koolla oleva valtuusto painottaa, että koulutettu hoitohenkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon suurin henkilöstöryhmä, joka myös vastaa sote-uudistuksen käytännön toteutuksesta.  Heillä on oikeus hyvään johtamiseen ja oman ammattialan hallitsevaan esimieheen kaikilla organisaation tasoilla. Myös urakehityksen mahdollisuudet on turvattava. Nuorten motivaatio ja alan vetovoima kärsivät, jos urakehitykselle on jo ennalta asetettu rakenteellisia esteitä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ylimmän johdon rekrytoinnissa ratkaisevaa tulee olla koulutus, johtamisosaaminen ja kokemus johtotehtävistä. Näiden organisaation ylimpien yleisjohdon tehtävien tulee olla professiovapaita eikä niitä voi läänittää yhdelle ammattikunnalle.  

- Uudistuksissa on syytä pitää tarkasti mielessä terveydenhuoltolaki, jonka kirjain ja henki edellyttävät moniammatillista johtamisosaamista, muistuttaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalta ja uudistuksilta odotetaan myös tuloksellisuutta. Näissä tavoitteissa ei päästä eteenpäin, jos organisaatiouudistuksissa mitätöidään hoitotyön johtajien asema ja heidän päätösvaltansa johtaa hoitohenkilöstöä ja hoitotyön resursseja. 

Tehyn valtuusto myönsi tänään hallitukselle valtuudet päättää mahdollisista tukitoimista koskien hoitotyön aseman varmistamista organisaatiomuutoksissa.

Lisätietoja: 
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen –toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848