Tehy: Attendo puhdistaa nyt mainettaan kyseenalaisin keinoin

Viime viikkojen yksityisiin hoivakoteihin kohdistuneen kohun johdosta Attendo on alkanut puhdistaa mainettaan kyseenalaisilla keinoilla.

Kuvateksti
kuva: iStock

Attendo on lähettänyt hoivakotien johtajille ns. tarkastuslistan, jonka avulla pyritään korjaamaan puutteet.  Listan avulla Attendo pyrkii tarkastamaan mitkä asiat on oltava kunnossa pikaisesti, koska kunnat tekevät nyt yllätystarkastuksia toimipisteisiin.

Attendon hoivakotien johtajia on kehotettu mm. varmistamaan, että henkilöstömitoitus vastaa toimiluvassa sekä tilaajan puitesopimuksessa olevaa mitoitusta.  Kuitenkin Attendo on aikaisemmin nimenomaan ohjeistanut, että henkilöstöä ei saa olla liikaa verrattuna asiakkaiden määrään.

- Mediamylläkkää yritetään nyt hallita sillä, että hoivakodin johtajien päät lyödään pölkylle asioista, joihin he eivät ole yrityksestä huolimatta saaneet vaikuttaa, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Attendo on myös purkanut yhden hoivakodin johtajan työsopimuksen kyseenalaisista syistä.

Alue- ja hallintovirasto on tehnyt tarkastuksen kyseiseen hoivakotiin 5.2.2019. Tarkastuksessa on ilmennyt puutteita, joista Attendo syyttää hoivakodin johtajaa.

Johtajaa syytetään mm. potilasturvallisuuden vaarantamisesta sekä Attendon maineen mustamaalaamisesta. Myös työilmapiiri on Attendon mukaan huono, vaikka hoivakodin johtaja on tehnyt työhyvinvointikyselyn henkilöstölle viime vuonna ja sen mukaan ilmapiiri on hyvä.

Hoivakodin johtajan mukaan hoivakodissa on alusta asti ollut ongelmia rekrytoinnissa, koska koulutetun hoitohenkilöstön saatavuudessa on ollut vaikeuksia. Attendon aluejohto on vaatinut yksikön johtajalta tiukkaa kulukuria. Aluejohto on ohjeistanut yksikönjohtajaa vähentämään hoitohenkilöstöä työvuorolistoilta, jotta kulut eivät kasva ja hoitohenkilöstöä ei ole liikaa verrattuna asukkaisiin.

Jokaisesta poikkeavasta tilanteesta on ilmoitettu, kysytty ohjeistusta ja kaikelle menettelylle on pyydetty hyväksyntä joko puhelimitse tai sähköpostilla kyseisen johtajan esimieheltä.

- Hoivakodin johtaja on esittänyt koulutetun hoitajan hankkimista rekrytointifirmasta, mutta tämä olisi ollut ylemmän tason ohjeistuksen mukaan kiellettyä, koska se on kallista. Johtaja ei ole saanut lupaa palkata henkilökuntaa, vaikka on tätä nimenomaisesti pyytänyt, Rytkönen sanoo.

Attendon aluejohtaja on jopa ehdottanut viime vuoden lokakuussa, että hoivakotiin palkattaisiin filippiiniläinen hoiva-avustaja koulutetun lähihoitajan tilalle. Myös Attendon palvelupäällikkö on marraskuussa puuttunut hoivakodin listojen liian suuriin työntekijämääriin. Hän on ohjeistanut mm., että viikonloppuisin ei saa olla missään yksikössä päällekkäistä aikaa vuorojen vaihdon aikaan. Sijaisten tuntimääriin ja työvuorojen pituuksiin on myös puututtu.

Tehy arvosteli jo vuonna 2017 Attendon päätöstä lopettaa vastaavien sairaanhoitajien tehtävät. Tehtävät siirrettiin yksiköiden johtajille, jotka lähtökohtaisesti ovat hallinnon työntekijöitä ja heitä ei tulisi laskea mitoitukseen.

Myös irtisanotun johtajan hoivakodissa useat puutteet olisivat Tehyn arvion mukaan olleet vältettävissä, jos Attendo ei olisi päättänyt luopua vastaavista sairaanhoitajista. 

Tehyn tiedote (23.3.2017) Attendon päätöksestä vastaavien sairaanhoitajien tehtävien poistamisesta ikäihmisten palveluista:

https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-attendo-tinkimassa-laadusta-ja-osaamisesta

Lisätietoja:

Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri, gsm 0400 913 230