Sote-uudistus ei onnistu ilman hoitotyön johtajia

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärä on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun ajan. Hoitotyön johtajat johtavat lähes 300 000 hoitotyöntekijää. Silti hoitotyön johtajien määrää on vähennetty jatkuvasti.

Kuvateksti
kuva: iStock

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mielestä hoitotyön johtajien ja esimiesten tehtäviä ei voi enää vähentää.

- Sote-uudistuksessa muutosten tehokas toteuttaminen ja potilaiden laadukas hoito edellyttävät riittäviä johtamis- ja esimiesresursseja. Jos niitä ei ole, hoitotyön laatu heikkenee ja hoitohenkilökunnan tyytyväisyys työhön vähenee, toteaa Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää.

Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata potilaiden laadukas, turvallinen ja tuloksellinen hoito sekä palvelu. Tavoitteet liittyvät kiinteästi hoitotyön johtajien keskeisiin vastuisiin kuten asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen, uusien toimintatapojen käyttöönottoon ja koulutetun hoitohenkilöstön osaamisesta, riittävyydestä ja työssä jaksamisesta huolehtimiseen.

- Jos halutaan kustannussäästöjä ja lisätä työtyytyväisyyttä on ymmärrettävä esimerkiksi osastonhoitajien merkitys niin arjen hoitotyössä kuin sote-uudistuksen toteuttamisessakin, Sillanpää korostaa.

Hoitotyön johtajalla tarkoitetaan johtamis- ja esimiestehtävässä toimivaa terveydenhuollon ammattihenkilöä, jolla on terveydenhuollon ammattitutkinnon lisäksi johtamiskoulutusta sisältävä ylempi korkeakoulututkinto. Hoitotyön johtajien nimikkeinä voi olla mm. hallintoylihoitaja, johtava ylihoitaja, ylihoitaja, osastonhoitaja, osastonjohtaja, apulaisosastonhoitaja jne.

Suomessa ole varaa epäonnistua sote-uudistuksessa.  Mikäli hoitotyön johtajia vähennetään liikaa, heikkenee alan vetovoima ja koulutetun hoitohenkilöstön vetäytyminen alalta lisääntyy.  Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää sitä, että hoitotyön ammattilaisilla on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, osallistua ja olla mukana muutoksissa, oppia ja kouluttautua sekä viihtyä työssä.

Hoitotyön johtaminen on ollut aiheena eilen alkaneessa Tehyn terveyspoliittisessa seminaarissa Helsingissä.

Lisätietoja:

Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848