Sosiaali- ja terveyspalvelurakennetta uudistettava rohkeammin

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn hallitus vaatii päättäjiltä lisää rohkeutta palveluiden turvaamiseksi ja parantamiseksi. Hallitusohjelmassa esitetyt tavoitteet kunta- ja SOTE-uudistukselle eivät toteudu, jos päättäjät eivät kunnianhimoisemmin uudista palveluita.
 
- Selvityshenkilöiden rooli on nyt keskeinen palvelurakenneuudistuksessa. Toivottavasti jatkotyössä kuunnellaan tarkemmin asiantuntijoita ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkökulma tulisi huomioitua. Päättäjiltä toivon kaukonäköisyyttä, sillä tavoitteena on tulevaisuudessakin perustuslaissakin jokaiselle taatut riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, linjaa Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.
 
Erityisen huolissaan Tehyssä ollaan STM:n palvelurakennetyöryhmän loppuraportissa esitetystä väestöpohjasta. Palvelurakennetyöryhmän loppuraportissa esitetty 50 000 – 100 000 asukkaan väestöpohja ei ole riittävä erityisesti erikoissairaanhoidon järjestämisen osalta. Esitetty väestöpohja ei myöskään tue perusterveydenhuollon vahvistamista. Liian pienissä kokonaisuuksissa ei pystytä myöskään varmistamaan riittävää osaamista ja hoidon laatua.
 
- Liian pienet yksiköt eivät ole hoitohenkilökunnan näkökulmasta kilpailukykyisiä ja palkanmaksukyvyltään vakaita työnantajia. Ne eivät ole välttämättä kovinkaan vetovoimaisia työpaikkoja riittämättömien resurssien vuoksi.  Myös urakehitys ja koulutusmahdollisuudet ovat vähäisempiä.
 
Tehyn hallitus muistuttaa, että hoitajapulan keskeinen syy on työpaikkojen vetovoimaisuuden puute. Suomessa arviolta 30 000 koulutettua sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa työskentelee muilla aloilla. Sosiaali- ja terveysalalle koulutetaan tarpeeksi työvoimaa, mutta alalla ei jakseta eläkeikään asti.
 
- Meillä on pula hyvistä työolosuhteista. Jotta tulevaisuudessa onnistuttaisiin torjumaan yhä pahenevaa työvoimapulaa, olisi SOTE-uudistuksessa syytä ottaa tarkasteluun myös se miten hoitotyötä johdetaan ja miten työhyvinvointiin panostetaan.  
 
Riittävän suurien väestöpohjien lisäksi Tehyn hallitus on huolissaan hallinnon monimutkaistumisesta. Hallitusohjelmassa esitetyn kaksiportaisen hallintomallin sijaan tällä hetkellä näyttää siltä että tulossa paljon päällekkäistä hallintoa kuntien, sote-alueiden ja erva-alueiden kesken. Uudistuksessa pitäisi myös määritellä mitä tarkoitetaan lähipalveluilla.
 
- Oleellista eivät ole laatikkoleikit, vaan selkeä ja yksinkertainen hallintomalli, joka takaisi resurssien järkevän käytön niin päätöksenteon kuin rahoituksenkin suhteen. Resurssien järkevä käyttö vähentäisi ns. osaoptimointia ja vapauttaisi voimavaroja lähi- ja peruspalveluiden kehittämiseen, Laitinen-Pesola sanoo.
 
Lisätietoja: Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, (09) 5422 7012