Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksellisuus edellyttää työhyvinvoinnin edistämistä

Sosiaali- ja terveysalalla tuloksellisuutta ei voi mitata vain rahassa tai suoritteina, vaan ratkaisevaa on lopputulos – kuinka paljon ja kuinka vaikuttavia ja laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita pystytään tuottamaan.

– Käytännössä on kyse työhyvinvoinnin edistämisestä, hyvästä johtamisesta ja toimivista työprosesseista, joiden avulla tuloksellisuutta edistetään. Jos työnantajat ymmärtävät palveluiden tuloksellisuusajattelun oikein, päästään työyhteisössä eroon liian kuormittavista toimintatavoista ja käytännöistä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Vesivalon mukaan sosiaali- ja terveysalan henkilöstöllä on paljon osaamista, jota voitaisiin hyödyntää tuloksellisuuden edistämisessä.

– SOTE-uudistus tai mikään muukaan rakenneuudistus ei tule onnistumaan mikäli uudistuksia ei viedä käytäntöön asti ja kuunnella henkilöstön näkemyksiä. Hoitohenkilöstöllä on osaamista mm. hoitoketjujen ja muiden työprosessien suunnittelussa. Kyse on arki-innovaatioista, joita pitää saada työpaikoilla esiin rohkaisevan työkulttuurin ja avoimen yhteistoiminnan avulla.

Vesivalo painottaa, että SOTE-uudistuksessa on nyt panostettava kuntien suurimman henkilöstöryhmän sosiaali- ja terveysalan henkilöstön johtamiseen.

– Valitettavasti esimerkiksi  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on ollut tilanteita, joissa hoitotyön johtajilta on viety resursseja ja mahdollisuuksia johtaa hoitotyötä. Tällöin ollaan lähellä tilannetta, jossa henkilöstön osaamista ei pystytä hyödyntämään täysimittaisesti.

Tehyssä toteutettiin neljä vuotta sitten Tuloksentekijät-kampanja, jossa haastettiin tekemään fiksummin ja kuuntelemaan työntekijöitä tuloksellisuuden edistämisessä. Tehy toteutti tuolloin jäsenkyselyn, jonka mukaan peräti 96 % vastanneista oli valmis kehittämään työpaikan tuloksellisuutta, jos siihen vain annetaan mahdollisuus.

Tehy on mukana tänään ja huomenna Lappeenranta-seminaarissa, jonka aiheena on mm. työn mielekkyys ja innovointi.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346