Sosiaali- ja terveysalan kelpoisuusehtojen alentaminen heikentäisi potilasturvallisuutta ja hoidon laatua

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn hallitus muistuttaa päättäjiä siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaa lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on varmistaa hoidon laatu ja potilasturvallisuus.

Yhä enenevässä määrin käydään yhteiskunnallista keskustelua sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten pikakoulutuksista, joiden avulla halutaan korjata alan työvoimapulaa. Erityisesti vanhusten hoidon kohdalla on tuotu esiin, että pikakoulutettujen henkilöiden avulla saataisiin lisää työvoimaa vanhusten hoitoon. Myös hallituksen viime vuonna julkaisemassa rakennepaketissa on esitetty, että kuntien työntekijöiden kelpoisuusehdot pitäisi ottaa uudelleen tarkasteltavaksi.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetun henkilöstön avulla hoidetaan potilaiden terveyttä ja sairauksia esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sen sijaan esimerkiksi kodinhoitoon tai ruokahuoltoon ei tarvita sosiaali- ja terveysalan koulutusta, vaan näihin tehtäviin on olemassa erilliset koulutusohjelmat, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaa mm. perustuslaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Näiden lakien tarkoituksena on taata ammattitaitoinen ja itsenäiseen toimintaan kykenevä henkilöstö.  Tehyn hallituksen mielestä sosiaali- ja terveysalan kelpoisuusehtojen laskeminen merkitsisi tilannetta, jossa potilaiden oikeusturva vaarantuisi merkittävästi.

- Riittävän koulutuksen avulla varmistetaan potilasturvallisuus ja hoidon laatu. Sosiaali- ja terveysalan ammatteja säädellään ja valvotaan viranomaisten taholta tarkasti, koska näiden ammattien harjoittamiseen liittyy potilaiden turvallisuus.

Kelpoisuusehtojen alentamisen sijaan Tehyn hallitus toivoo, että SOTE-uudistus ja muut rakenneuudistukset uskallettaisiin toteuttaa yhteiskunnassamme tarpeeksi laajasti. Myös käytännön toimintaa järkeistämällä ja hyödyntämällä koulutetun hoitohenkilöstön osaamista voidaan saada aikaan merkittävää tuloksellisuuden parantumista sosiaali- ja terveysalalla.

Lisätietoja: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346