Raija Kontiosta vuoden 2014 tehyläinen esimies

Tehyn hallinnon jaosto on valinnut vuoden 2014 tehyläiseksi esimieheksi Kellokosken sairaalan varajohtajan Raija Kontion.

Kellokosken sairaalassa tehdään parhaillaan paljon erilaisia hoitotyötä koskevia isojakin muutoksia. Raija Kontio on ollut merkittävässä roolissa muutosten läpiviennissä. Kontio kuuntelee henkilökuntaa ja ottaa huomioon myös henkilöstön jaksamisen. Kontio pitää myös tiivistä yhteyttä luottamusmiehiin rakentavassa hengessä.

Ensi vuoden alussa suurin osa Kellokosken sairaalasta siirtyy HYKS psykiatrian alaisuuteen. Tällöin myös Raija Kontio siirtyy uuteen tehtäväänsä hankejohtajaksi toimialajohtajan esikuntaan.

Raija Kontio on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveydenhuollon tohtori. Hänellä on myös diakonissa ja psykiatrian ja mielenterveystyön erikoissairaanhoitajan koulutus.

Kontio otti vastaan vuoden tehyläinen esimies –palkinnon tänään Helsingissä Tehyn akateemisten, esimies- ja hallinnon jaoston koulutus- ja vuosikokouspäivillä Helsingissä.