Parkinsonin taudille sujuva hoitopolku lean-ajattelun avulla

Parkinsonin tauti koskettaa noin 12 000 suomalaista ja määrä kasvaa väestön ikääntyessä. Tehy, Suomen Parkinson-liitto, AaltoEE ja biolääketieteen yritys AbbVie Oy ovat yhteistyössä käynnistäneet hoitopolun Parkinsonin taudille.

Tehy, Suomen Parkinson-liitto, AaltoEE ja AbbVie Oy käynnistivät keväällä koulutusprojektin, jossa perehdyttiin lean-ajatteluun Parkinsonin taudin näkökulmasta. Samalla kuvattiin Parkinsonin tautia sairastavan henkilön kulkua terveydenhuoltojärjestelmässä, pyrittiin löytämään kehittämisalueet ja poistamaan resurssihukkaa. Projektiin osallistui kuusi Parkinsonin taudin kanssa pitkään työskennellyttä hoitajaa eri sairaanhoitopiireistä ja neurologi. 
 
Hankkeen tuloksena syntyi Kelpo Polku -malli Parkinsonin tautia sairastavan hyvästä palveluketjusta. Työtä palveluketjun ympärillä jatketaan ja hankkeelle perustettiin 12.6.2015 ohjausryhmä, jonka puheenjohtajaksi on lupautunut sosiaalineuvos, entinen sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho.
 
- Tämä projekti on ollut meille yksi päänavaus innovatiiviseen ja ennakkoluulottomaan yhteistyöhön, josta on hyötyä niin potilaalle kuin koko terveydenhuoltojärjestelmälle. Haluamme Tehyssä olla jatkossakin terveydenhuollon edelläkävijä ja uudistaja, toteaa Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtajaKirsi Sillanpää.
 
Suomen Parkinson -liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila painottaa yhteistyön merkitystä.
 
- Kelpo Polku ja tämä yhteistyöprojekti ovat hyviä esimerkkejä siitä miten terveydenhuollon palveluita kehitetään yhdessä potilaan ja omaisten parhaaksi. Yhteistyötä tarvitaan, sillä vain siten siiloista päästään eroon ja hoitoa voidaan kehittää vaikuttavana kokonaisuutena.


Sote-uudistuksessa luotava kokonaisvaltaiset ikäihmisten hoiva- ja hoitopolut, joissa mitataan vaikuttavuutta sekä toimintakykyä

Uudessa hallitusohjelmassa nostetaan yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen sekä raskaan laitoshoidon vähentäminen. 
 
- Ikäihmiset kärkihankkeena on hallitukselta tervetullut avaus. Pelkkä kotihoidon kehittäminen ei kuitenkaan riitä, vaan sote-uudistuksessa on luotava kokonaisvaltaisia palveluketjuja pitkäaikaissairaiden ikäihmisten hoidon turvaamiseksi esimerkiksi Kelpo Polku -mallinnusta hyödyntämällä, Kirsi Sillanpää sanoo.
 
Sillanpää pitää keskeisenä potilaan järkevän ja oikein resurssoidun seurannan kehittämistä.
 
- Lisäksi koko hoitopolkua pitää ajatella yksittäisten toimien sijaan monialaisena prosessina, jossa mitataan pelkän tehokkuuden sijaan vaikuttavuutta ja toimintakyvyn ylläpitoa. Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikeilla resursseilla on kaikkien etu.
 

Perustietoa Parkinsonin taudista

Parkinsonin tauti on toiseksi yleisin neurologinen pitkäaikaissairaus, jossa dopamiinia välittäjäaineeksi tuottavat hermopäätteet aivoissa tuhoutuvat. Parkinsonin tautia sairastaa tällä hetkellä Suomessa noin 12 000 ihmistä ja uusia tapauksia diagnosoidaan noin 800 vuosittain. Parkinsonin tautia ei voida ehkäistä eikä parantaa, vaan se on etenevä sairaus.
 
Parkinsonin taudin oireet ovat liikeoireita, mm. lepovapina, liikkeiden hitaus, vähäliikkeisyys ja lihasjäykkyys. Myös hajuaistin tai äänen heikkenemistä, ummetusta, väsymystä, kipuja, uni- mieliala- ja muistiongelmia voi ilmetä. Lisäksi sairastunut menettää usein esimerkiksi hajuaistinsa, kärsii unettomuudesta, ruoansulatushäiriöistä ja nielemisvaikeuksista sekä erilaisista kiputiloista.  
 
EU-alueella Parkinsonin tauti aiheuttaa vuosittain 13,9 miljardin kustannukset.  Taudin vakavasta ja etenevästä luonteesta huolimatta suurimmat kustannustekijät ovat non-motorisista oireista johtuvat pidemmät sairaalajaksot ja laitostuminen. Moniammatillisella hoidolla ja kuntoutuksella sairastavien elämänlaatua voidaan huomattavaksi parantaa.
 
Lisätietoja:  
 
Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848
Suomen Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila, gsm 040 512 235