Mitä sulle kuuluu?

Tehyn uuden kampanjan slogan on ”Mitä sulle kuuluu?”. Kampanjan tavoitteena on antaa Tehyn jäsenille ja esimiehille tietoa palkkausasioista. Tämän lisäksi kampanjamateriaalin avulla paikalliset toimijat saavat tietoa palkkausjärjestelmien kehittämisestä

Palkkaan vaikuttavat mm. tehtävien vaativuus, henkilökohtainen suoriutuminen ja toiminnan tuloksellisuus.
 
- Palkkaan vaikuttavat määräykset ovat varsin monimutkaisia ja vaikeaselkoisiakin. Koetamme kampanjan avulla selkeyttää palkka-asioita, jotta jokainen tehyläinen innostuisi tarkistamaan maksetaanko palkkaa asianmukaisesti, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara.
 
Maarianvaara sanoo, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdään parhaillaan paljon tehtävänsiirtoja ja uusia työnjakomalleja. Tyypillisiä ovat etenkin lääkäreiltä hoitajille siirtyvät tehtävät.
 
- On oltava tarkkana, jotta uuden tehtävän mukana tulevan vastuun ja osaamisen myötä myös palkkaus tarkistetaan. Kuuluisin esimerkki tästä on hoitajien reseptinkirjoitusoikeus (ns. rajattu lääkkeenmääräämisoikeus), josta olemme linjanneet että palkankorotuksen olisi oltava noin 300 – 500 euroa.
 
Kampanjasivustolla www.mitäsullekuuluu.fi käydään läpi palkkaukseen vaikuttavia tekijöitä ja määräyksiä. Tämän lisäksi Tehy on keväällä kouluttanut luottamusmiehiä, jotta nämä osaisivat opastaa tehyläisiä palkka-asioissa ja hyödyntää paikallisesti eri palkkaelementtejä.
 
Tavoitteena on, että ammattiosastot järjestäisivät syksyn aikana omia palkkausiltoja jäsenilleen. Myös Tehy-lehdessä on syksyn mittaan palkkausta käsitteleviä artikkeleita.
 
-   Palkka-asioissa kannattaa ensin kääntyä esimiehen puoleen. Tarvittaessa luottamusmies voi selvittää asiaa työnantajan kanssa eteenpäin. Joissakin tapauksissa joudutaan ehkä luottamusmiehen johdolla käymään neuvottelut työnantajan kanssa, Maarianvaara opastaa.
 
Tehyn sivuilta löytyy myös kunta-alan palkkausopas osoitteesta