Maija Juolalle La Carita –säätiön Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto

Terveystieteiden maisteri Maija Juola on saanut tänä vuonna La Carita –säätiön Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinnon. Palkinto luovutettiin hänelle tänään Tehyn johtamisen ja esimiestyön päivillä Helsingissä.

Juola aloitti työskentelyn Kokkolan kaupungin vanhustenhuollon palvelujohtajana vuonna 2010. 

Juolan johtamana vanhuspalveluihin on laadittu kriteerit, jotka vastaavat valtakunnallisiin tavoitteisiin ja ne huomioivat myös alueelliset ja kulttuuriset eroavuudet. Hän on panostanut työssään ennaltaehkäisyyn, ennakoivaan työhön, palveluohjaukseen ja tukipalveluihin.

Juolalle on aina ollut tärkeää koulutustason ja osaamisen vahvistaminen, mikä näkyy mm. kotihoidon osaamisen vahvistamisena.  Juola on perustanut vuonna 2014 kotihoidon palvelukeskuksen, jossa sijaitsee mm. palvelunohjaus, jonka tarkoituksena on turvata ikäihmiselle mahdollisimman sopivat palvelut.

Juola on aina ottanut henkilöstön mukaan muutokseen kehittämällä mm. tiimityötä.  Juolaa pidetään arvojohtajana, jonka toiminnan kivijalkana ovat ikäihmisen turvallinen arki, inhimillinen ja arvokas vanhuus sekä osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Juola on pidetty asiantuntijaluentojen pitäjä myös ruotsinkielisellä alueella. Hän on ottanut voimakkaasti kantaa vanhuspalveluiden piirissä olevien ravitsemuksen laadun puolesta. Hän on toiminut myös valtakunnallisena asiantuntijana mm. vanhuspalvelulain kehittämisessä.

Juolan johdolla Kokkolan vanhuspalvelut mukaan lukien Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saavuttaneet SHQS-laaduntunnustuksen vuonna 2013. Kokkolan vanhuspalvelut on myös palkittu valtakunnallisesti poikkihallinnollisessa Voimaa vanhuuteen –hankkeessa. Juola nauttii yleistä luottamusta ja arvostusta, minkä johdosta hän on saanut Kokkolan kaupungin pronssisen ansiomitalin kaupungin hyväksi tehdystä työstä.

Ennen palvelujohtajaksi siirtymistään Juola toimi sairaanhoitajana, apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana Kokkolan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Hän on toiminut myös Tehyn ammattiosaston puheenjohtajana ja ollut myös Tehyn valtuuston jäsen.

Juola on verbaalisesti lahjakas ja hän esiintyi aiemmin stand up –koomikkona. Hoitotyön ammattilaisten keskuudessa ovat tuttuja hänen luomansa Pikku-Pekka –hahmo.

Vuodesta 2002 alkaen La Carita –säätiö on jakanut tunnustuspalkintoja hyvää vanhustyötä tekeville työryhmille. Nyt annettu Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto jaettiin neljännen kerran.

La Carita –säätion tarkoituksena on edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia Suomessa:

www.lacarita.fi

Lisätietoja:
Maija Juola, gsm 044 780 9653
La Carita –säätiön asiamies Matti Salmivuori, gsm 0400 500 726, [email protected]