Laitinen-Pesola: EK:n vanhanaikaiset näkemykset esteenä julkisen sektorin kehittymiselle

Tehyn puheenjohtajan Jaana Laitinen-Pesola ihmettelee Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) roolia julkisen sektorin tuottavuuskeskustelussa. EK:lla näyttää olevan motiivina saada näyttämään julkiset palvelut tehottomalta toiminnalta. Laitinen-Pesolan mielestä EK:n näkemykset pohjautuvat vanhanaikaiseen, liian mekaaniseen tavaratuotannosta peräisin olevaan tuottavuusnäkemykseen, mikä ei ole myöskään veronmaksajien edun mukaista ajattelua.

- EK haluaa itsepintaisesti pitää kiinni mittaustavasta, jossa tarkastelun kohteena on vain se, miten käytössä olevilla resursseilla saadaan aikaan mahdollisimman paljon suoritteita. Tarkastelutapa johtaa helposti harhaan esimerkiksi terveydenhuollossa. Suoritteiden suuri määrä ei voi olla tavoite, vaan se, että potilas tervehtyy eikä palaa lääkärille. Tällöin tavoite onkin saada käytössä olevilla resursseilla aikaan mahdollisimman paljon terveyttä. Myös useat asiantuntijat ovat todenneet, että EK:n suosima Tilastokeskuksen mittaustapa ei kerro palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta mitään, Laitinen-Pesola sanoo.

Tuottavuuden mittareista ei päästy sopimukseen hallituksen talouskasvu- ja työllisyysohjelman työryhmässä, jossa käsiteltiin valtion ja kuntien tuottavuutta. Palkansaajat torjuivat EK:n tuottavuustavoitteet, koska niiden mukaan henkilöstö saadaan näyttämään puhtaasti kuluerältä.

- Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä työmarkkinaosapuolien kiistasta, vaan siitä miten aidosti edistetään esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksellisuutta. Tämä on mielestäni koko kansakunnan ja veronmaksajien etu ja siksi on välttämätöntä, että palveluiden mittaamisessa päästäisiin modernimpaan ja analyyttisempaan näkemykseen.

Myös käsitys  yhdestä  ja yhtenäisestä julkisesta sektorista saa Laitinen-Pesolalta kritiikkiä

-  Julkinen sektori muodostuu valtiosta ja kunnista. Kunnat puolestaan huolehtivat lukuisista toisistaan poikkeavista palveluista ja toimialoista.  Jotta päästäisiin mielekkääseen keskusteluun kuntapalveluiden tuloksellisuudesta on käsiteltävä eri toimialoja erikseen. Esimerkiksi teknisen toimen tuloksellista toimintaa on mitattava eri tavoin kuin sosiaali- ja terveyspalveluita. Ei yksityistä sektoriakaan tarkastella yhtenä suurena toimialana, vaan eri toimialoja arvioidaan alakohtaisesti. 

Laitinen-Pesola peräänkuuluttaa tuottavuuskeskusteluun ammattijärjestöjen rinnalle muitakin julkisen sektorin puolustajia. 

-EK on ollut tässä keskustelussa silmiinpistävän näkyvä, vaikka se jäsenliittoineen edustaakin yksityistä sektoria. Kuntien edunvalvontatehtävästä suomalaisessa yhteiskunnassa vastaavat Kunnallinen Työmarkkinalaitos (KT) ja Kuntaliitto ovat tyytyneet liikaa peesaamaan EK:ta ja niiden esitykset julkisen sektorin palveluiden tulevaisuudesta ovat olleet lähinnä leikkauslistoja tai supistamisesityksiä, kritisoi Laitinen-Pesola.

Tehyn tuloksellisuusaiheisessa jäsenkyselyssä tämän vuoden helmikuussa 2010 peräti 96 % vastanneista oli valmis kehittämään työpaikan tuloksellisuutta, jos siihen vain annetaan mahdollisuus.

- Tässä piileekin valtava käyttämätön potentiaali kun puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksellisuudesta.  Jos työnantajat älyävät kuunnella henkilöstön näkemyksiä siitä miten toimintaa kehitetään, mm. työnjakoa uudistetaan ja hoitoketjuja saadaan sujuvimmiksi, voidaan saada aikaan parantuneiden palveluiden lisäksi säästöjä.

Laitinen-Pesola puhui aiheesta tänänHaikon kartanossa Porvoossa, jossa on koolla noin 70 tehyläistä kuntapäättäjää.

Lisätietoja:

Tiedottaja Jaana Reijonaho, gsm 040 356 8409