Lähihoitajien rekrytoinnissa huomiota koulutusohjelmaan

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mielestä työnantajien olisi jo rekrytointitilanteessa varmistettava nykyistä paremmin mikä on lähihoitajan osaamisalue ja mihin tehtäviin lähihoitaja on saanut koulutuksen.
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu kolmesta kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, joiden lisäksi tulee valita yksi kymmenestä erilaisesta koulutusohjelmasta. Lähihoitaja-koulutuksessa myös vapaasti valittavat tutkinnon osat ovat lisääntyneet. Tutkinto on siten mahdollista suorittaa yhdistämällä erilaisia tutkinnon osia keskenään. Valmistuneiden lähihoitajien osaaminen on hyvin erilaista riippuen suuntautumisesta. 
 
Kuitenkin lähihoitajat rekisteröidään Terhikki-rekisteriin lähihoitajina eikä koulutusohjelmien mukaisesti esim. jalkojenhoitajina tai hammashoitajina, jotka ovat aiemman tutkinto- ja koulutusjärjestelmän mukaisia nimikesuojattuja ammatteja.
 
- Ei ole niin kovinkaan harvinaista, että varhaiskasvatukseen ja lastenhoitoon erikoistunut lähihoitaja työskenteleekin vanhustenhoidossa. Tällöin koulutuksen kautta saatu osaaminen ei vastaa käytännön työelämän vaatimuksia. Lähihoitajien kannalta on myös turhauttavaa, jos omaa todellista osaamista ei voi täysin hyödyntää työtehtävissä, sanoo Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Soila Nordström. 
 
Nordströmin mielestä lähihoitajakoulutukseen olisi myös saatava valtakunnallisesti yhteneväiset soveltuvuustestit. Vuoden 2012 alussa voimaan astunut ns. Sora-lainsäädäntö antaa koulutuksen järjestäjille entistä paremmat mahdollisuudet puuttua myös opintojen aikana ilmenevään alalle soveltumattomuuteen. On muistettava, että lähihoitajatkin toimivat usein itsenäisesti ja vastuullisesti asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Soveltuvuuden arviointi alan tehtäviin on kaikkien - myös alalle hakeutuvien – etu.
 
- Työ- ja elinkeinohallinnolla on työvoimapoliittisista syistä kova hinku saada lisää sosiaali- ja terveysalalle työvoimaa.  Tavoitteena on kouluttaa esimerkiksi teollisuuden palveluksesta työttömiksi jääneitä lähihoitajiksi.  Osa varmasti soveltuukin lähihoitajan tehtäviin, mutta on selvää että ala ei sovi kaikille. Siksi pätevien soveltuvuustestien merkitystä ei voi painottaa liikaa, Nordström sanoo.
 
Tänään pidetään Tehyn Lähihoitajapäivät Helsingin messukeskuksessa, jossa on koolla 250 lähihoitajaa.
 
Lisätietoja: Soila Nordström, gsm 040 505 8300