Kunteko Kuopiossa: Arjen työkäytäntöjä kehittämällä parempia palveluja kuntalaisille

Kuinka tuottaa entistä parempia palveluja kuntalaisille? Kuinka kehittää kuntatyötä? Kuinka tehdä näkyväksi arjen hyvät työkäytännöt?

Tiukan taloustilanteen, isojen rakenteellisten muutosten ja muuttuvien palvelutarpeiden ristipaineessa asioita on tehtävä uudella tavalla. Ongelmia ei voi ratkaista vain palveluja karsimalla, vaan kuntalaisten tarvitsemat palvelut täytyy jatkossa tuottaa vaikuttavammin ja taloudellisemmin. Se tehdään parhaiten kehittämällä työkäytäntöjä ja työelämän laatua.

Siksi syntyi valtakunnallinen KunTeko 2020 -kunta-alan työelämän kehittämisohjelma, jonka ovat käynnistäneet KT Kuntatyönantajat ja työntekijöitä edustavat kunta-alan pääsopijajärjestöt. Ohjelman ensimmäinen vaihe kestää vuoden 2017 loppuun.

Työyhteisöjä kannustetaan osallistumaan

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen ja Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo totesivat Kuopiossa Kuntekon aluetilaisuudessa keskiviikkona, että sekä kuntatyönantaja että kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään selättää kuntien nykyiset ja tulevat haasteet kehittämällä kuntatyötä.

Jalosen ja Vesivalon mukaan ainoa kestävä tie tähän päämäärään on työn sekä työelämän tuloksellisuuden ja laadun samanaikainen kehittäminen, joka kumpuaa suoraan kuntien työyhteisöistä, esimiehistä ja työntekijöistä. On toivottavaa, että mahdollisimman moni kunta-alan työyhteisö lähtee Kunteko-ohjelmaan mukaan.

Kaikki hyvät ideat talteen ja muille jakoon

Kunteko on laajuudessaan ainutlaatuinen ohjelma, jossa kuntatyönantajat ja työntekijäjärjestöt yhdessä tukevat kuntaorganisaatioiden omista tarpeista lähtevää kehittämistä. Ohjelmaa on valmisteltu kuntien kanssa toista vuotta, ja nyt on tekojen aika.

Kunteko on verkosto, jossa kunta-alan työntekijöillä on mahdollisuus tehdä näkyväksi omassa työpaikassaan ja kunnassaan tehtävä hyvä työ ja jakaa sen kollegoidensa kanssa yli kunta- ja toimialarajojen ja hyödyntää muiden ideoita ja saavutuksia.

Kunnissa tehdään jo nyt paljon hyvää työtä toiminnan kehittämiseksi. Kunteko-ohjelma tarjoaa areenan, Tekojen Torin (www.kunteko.fi), jossa työpaikoilla tehtävä hyvä työ tulee näkyväksi kaikille. Tekojen Torilla jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen. Näkyvyyttä saa yhtä hyvin pieni, arkinen työpaikkakohtainen parannus kuin aivan uusi ja innovatiivinen palveluratkaisu.

Kunteko-ohjelmaan on valittu 12 asiantuntijaa, jotka tarjoavat työyhteisölle, esimiehille ja päättäjille asiantuntija-apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Lisäksi kuntatyöpaikat voivat osallistua ohjelman kehittämis- ja oppimisverkostoihin.

Kunteko on herättänyt laajasti kiinnostusta ympäri maata. Alkuvuoden 2015 aikana ohjelma on vieraillut yli 20 kunnassa ja kuntayhtymässä. Syksyllä Kuntekon aluetilaisuuksia on Kuopion lisäksi ollut Oulussa, Tampereella ja Helsingissä.

Lisätietoja:

kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 77 10
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, puh. 040 587 43 46
Kuntekon projektipäällikkö Anniina Tuomi, puh. 040 562 63 97

[email protected]

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ja Kunta-alan unioni toteuttavat ja rahoittavat KunTeko 2020 -kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa. Sen päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Ohjelman ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2015–2017.