Kunta-alan neuvottelupöydän kokoonpano muuttui

Vuosia kestäneiden neuvottelujen tuloksena KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen Suomen suurimman, kunta-alan, neuvottelupöydän rakenteen uudistamisesta. Täydentävällä sopimuksella pääsopimuksen uudistamisesta Tekniikka ja Terveys KTN ry liittyi akavalaisen JUKOn jäseneksi 1.6.2014 lähtien. KTN:n velvoitteet sekä oikeudet pääsopijajärjestönä siirtyivät tuolloin JUKOlle.

Aiemmin helmikuussa STTK:laiset Tehy ja SuPer perustivat kunta-alalle uuden neuvottelujärjestön Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:n. KoHosta tuli uusi kunnallisen pääsopimuksen tarkoittama neuvottelu- ja sopijaosapuoli. Myös STTK:lainen Suomen Palomiesliitto SPAL liittyi KoHon jäseneksi. KoHo yhtyy ensi vuoden alusta teknisten sopimukseen.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista KT:n kanssa neuvottelevia ja sopivia pääsopijajärjestöjä on nyt kolme ja ne edustavat laajasti kunnallista henkilöstöä. Kunta-alan henkilöstöstä on järjestäytynyt 30 % Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOon, 29 % Kunta-alan koulutetun hoitohenkilöstön KoHoon ja 29 % Kunta-alan unioniin, johon kuuluvat SAK:lainen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä STTK:lainen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.

Täydentävällä sopimuksella sovittiin myös kunta-alan pääneuvotteluryhmän ja muiden keskustason neuvotteluryhmien kokoonpanoista sekä luottamusmiesten asemasta ja lukumäärästä. Ratkaisu ei pidä sisällään uusia alakohtaisia työ- ja virkaehtosopimuksia kunta-alalle.

Kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmä on moderni ja joustava. Se myös mahdollistaa laajan paikallisen sopimisen. Viimeisin osoitus siitä oli, kun KT ja pääsopijajärjestöt kykenivät sopimaan KVTES:in jaksotyöaikamääräysten ja palkkahinnoittelujen uudistamisesta. Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittu vuoden 2015 palkankorotusvara käytettiin siten keskitetysti KVTES:n rakenteellisiin sopimusmuutoksiin.

Lisätietoja:

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puhelin 040 547 77 10
JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872
KoHo: Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, puh. 040 587 4346
KoHo: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, puhelin 050 527 5085
Kunta-alan unioni: JHLn puheenjohtaja Jarkko Eloranta, puh. 0400 912 399
Kunta-alan unioni: Jytyn  puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756