Kunta-alalle neuvottelutulos

Kunta-alalla on saavutettu neuvottelutulokset kaikille viidelle sopimusalalle vuoden 2016 palkantarkistuksista. Palkantarkistukset tehdään vuosien 2014 - 2016 virka- ja työehtosopimuksiin.

Suomen suurimman sopimusalan, kunta-alan, sopimusten piirissä työskentelee 429 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-ala työllistää viidenneksen Suomen kaikista palkansaajista ja sen palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 21,2 miljardia euroa.

Neuvottelutulokset syntyivät tänään 25.6. kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sekä tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) muuttamisesta. Jo aiemmin tällä viikolla päästiin neuvottelutulokseen kunnallisten lääkärien virkaehtosopimuksen muuttamisesta (LS).

Neuvottelutulokset on tehty ajanjaksolle 1.1.2016 - 31.1.2017 ja ne noudattavat työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 sopimaa pöytäkirjaa työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta.

Kunta-alan sopimusten kustannusvaikutus 13 kuukauden sopimusjaksolla on 0,59 prosenttia.

Kunta-alan sopijaosapuolten hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksia 1.7. mennessä.

Lisätietoja:  
Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puhelin 040 547 77 10
JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872
KoHo: Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, puh. 040 587 43 46
KoHo: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085
Kunta-alan unioni: JHLn puheenjohtaja Jarkko Eloranta, puh. 0400 912 399
Kunta-alan unioni: Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756