Koulutetulla hoitohenkilöstöllä merkittävä rooli lääkehoidon toteuttamisessa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on mukana valtakunnallisessa Lääkehoidon päivässä, jonka tarkoituksena on kiinnittää potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten huomio lääkehoidon onnistumiseen teemalla ”Tunne lääkkeesi!”. Koulutetulla hoitohenkilöstöllä on merkittävä rooli lääkkeen käytön ohjaamisessa.
 
Vain kolmasosa lääkkeiden käyttäjistä käyttää lääkkeitään oikein. Potilailla voi olla vaikeuksia seurata lääkkeiden hoito-ohjeita, joten ohjauksen ja neuvonnan rooli hoidon onnistumiseksi on keskeistä.
 
- Koulutetulla hoitohenkilöstöllä on merkittävä rooli turvallisen lääkehoidon toteuttajana, sillä hoitohenkilökunta, erityisesti sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, ohjaavat ja neuvovat potilasta ja omaisia lääkkeen käytössä. Lisäksi hoitohenkilöstö seuraa ja arvioi potilaan tilaa ja tarvittaessa lääkehoidon toteutumisesta raportoidaan lääkärille, sanoo Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa puhutaan paljon toimivista hoitoketjuista. Myös lääkehoidossa on hoitoketjun toimittava loppuun saakka. 
 
- Opastusta ja ohjausta tarvitaan niin laitos- kuin kotihoidossakin. Esimerkiksi erikoissairaanhoidossa hoitohenkilökunta tarkistaa kotiutettavan potilaan lääkelistan ohjauksen ja neuvonnan lisäksi.
 
Lääkehoito-osaamisen varmistaminen on oleellinen osa hoitohenkilöstön täydennyskoulutusohjelmaa, josta työnantaja on vastuussa. 
 
- Turvallinen lääkehoito edellyttää koulutuksella hankittua tietoa ja osaamista, joten ammattitaidon ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen on olennaista.
 
Tehy on laatinut yhteistyössä Suomen Potilasliiton kanssa Potilaan huoneentaulun, jossa opastetaan myös lääkkeiden hoidossa:
http://www.potilasliitto.fi/taulu.pdf
 
Lääkehoidon päivä ”Tunne lääkkeesi!” internetissä:
http://www.fimea.fi/laakehoidonpaiva/
 
Lisätietoja: Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848