Kotihoidossa työskenneltävä pareittain

Kotihoidon osuus on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kasvamassa. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy painottaa, että kotihoidossa pitäisi työskennellä pareittain.

- Työnantajien olisi katsottava, että kotihoidossa työskennellään aina pareittain, ei yksinään. Pareittain työskentely vähentää väkivallan uhkaa ja vaaratilanteita, sanoo Tehyn henkilöstöpoliittinen asiamies Irmeli Vuoriluoto.
 
Vuoriluoto muistuttaa, että Suomessa on varsin paljon lainsäädäntöä, joka velvoittaa työnantajan ottamaan vastuuta työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työterveyshuoltolaissa vaaditaan työnantajaa järjestämään työterveyshuolto ja työolosuhteiden turvallisuuden selvitys. Pelastuslaki velvoittaa työnantajaa laatimaan kirjallisen pelastussuunnitelman vaaratilanteiden varalta.
 
- Lainsäädäntö ei kuitenkaan ole riittävä esimerkiksi yksin työskentelyn ja tapausten jälkihoidon osalta. Työyhteisöissä olisi oltava menettelytapaohjeet työväkivallan ennaltaehkäisystä ja vaaratilanteiden hallitsemisesta. Näistä voitaisiin säätää tiukemmin asetuksella.
 
Terveydenhuollon ammattilaisiin kohdistuneet väkivaltatilanteet ovat useiden tutkimusten ja selvitysten mukaan yleistyneet niin kotimaassa kuin muuallakin.
 
-  Väkivallan suhteen on oltava 0-toleranssi, sillä yksikin tapaus on liikaa.
 
Tehy pitää järkyttävänä Lappeenrannassa sattunutta tapausta, jossa terveydenhoitaja surmattiin kotikäynnin yhteydessä.
 
Lisätietoja: Irmeli Vuoriluoto, gsm 040 547 7711
 
Tehyllä oli toissa keväänä hoitajiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustava kampanja ”Älä riko hoitajaasi”.