Kätilöille ja terveydenhoitajille maksettava tehtäväkuvan laajennuksista

Kätilö tai terveydenhoitaja voi tehdä säännöllisesti synnyttäneen jälkitarkastuksen itsenäisesti ja kirjoittaa siitä todistuksen Kelalle vanhempainrahan maksamista varten. Käytäntö on ollut mahdollinen 2010 tapahtuneen sairausvakuutuslain uudistuksen jälkeen.
 
Kätilöt suorittavat jälkitarkastusta varten yhden opintopisteen eli 27 tunnin mittaisen lisäkoulutuksen, terveydenhoitajat tarvitsevat kolmen opintopisteen koulutuksen.
 
Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman sanoo, että kyse on tehtävänkuvan laajentamisesta, josta on maksettava kätilöille ja terveydenhoitajille lisää palkkaa.
 
- Työn vaativuus lisääntyy, joten asia kannattaa ottaa puheeksi työnantajan kanssa ennen lisäkoulutukseen menoa ja uusien tehtävien vastaanottamista.
 
Tähän mennessä toteutuneissa tehtäväkuvan laajentamisissa palkat ovat nousseet keskimäärin 100 – 300 euroa, mutta summiin sisältyy muitakin tehtävänsiirtoja tai erityisosaamista.
 
Ensimmäinen synnytyksen jälkitarkastuksiin pätevöittävä lisäkoulutus järjestettiin vuonna 2011.
 
Tehy järjestää 14. – 15.11. Terveydenhoitajien opintopäivät Tampereella. Päivien teemana on tänä vuonna ”Hyvää oloa aikuisuuteen”. Opintopäivillä pureudutaan lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin asiakastyössä sekä terveydenhoitajien omaan työssä jaksamiseen.