Järjestöt hyvän hoidon puolesta

Valtimoterveyden etua ajavat järjestöt Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto sekä Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ovat linjanneet hyvän hoidon toteutumisen yhdeksi keskeisimmistä vaalitavoitteistaan.

Hyvän hoidon takeina on koulutettu, osaava hoitohenkilöstö

Tehy korostaa seuraavalla hallituskaudella, että sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee jatkossakin olla koulutettu ja osaava henkilöstö vastaamassa yhä vaativampiin palvelutarpeisiin ja tuloksellisuuden parantamisen haasteeseen.

- Vain osaamisella, motivoituneella työpanoksella ja välittämisellä syntyvät hyvä hoito, laadukkaat palvelut sekä vaikuttava ja tuloksellinen toiminta. Esimerkiksi hoitajavastaanotoista on saatu monien kroonisten sairauksien kuten diabeteksen, astman sekä valtimotautien pitkäjänteisessä hoidossa hyviä kokemuksia ja samalla hoitohenkilöstön osaaminen on käytössä parhaalla mahdollisella tavalla, korostaa Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Monimutkainen rahoitusjärjestelmä hoidon toteutumisen esteenä

Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto vaativat valtionohjauksen tehostamista terveyden tasa-arvon toteutumiseksi. - Rahoitusjärjestelmän monimutkaisuus sallii nyt rahoittajien välisen kustannusvastuun siirtelyn, mikä on tehotonta. Nyt ihmisten hoitaminen jää kesken ilman toiminta- ja työkyvyn palauttavaa kuntoutusta, liitot esittävät.

- Tulevien kansanedustajien toivon harjoittavan johdonmukaista ja pitkäjänteistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jotta  hyvän hoidon edellytykset voidaan turvata linjakkaasti pidemmälläkin tähtäimellä, toteaa Jaana Laitinen-Pesola.

Terveyden edistäminen kaventaa terveyseroja ja hillitsee kustannuksia

- Uusi terveydenhuoltolaki luo mahdollisuuden parantaa terveydenhuoltoa ja edistää kansanterveyttä, jos ennaltaehkäisevän työn ja terveyden edistämisen merkitys tunnustetaan ja haasteeseen vastataan kunnissa. Ilman painopisteen siirtämistä terveyden edistämiseen nykyistä enemmän terveyserot eivät kavennu ja myös kustannusten hallitseminen pitkällä tähtäimellä vaikeutuu, muistuttaa Laitinen-Pesola.

Terveyden edistämistyössä on koottava kaikki tavoitteen kannalta keskeiset toimijat yhteen. Työn tulee ulottua yli hallinnonalojen, eri sektoreita yhdistäen ja erityisesti huomioon ottaen kolmannen sektorin merkitys ja mahdollisuudet kansanterveystyössä. Myös terveyden edistämisen johtamiseen on kiinnitettävä huomiota ja sen on oltava kunnissa koko ylimmän johdon vastuualuetta.

Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto esittävät vaaliohjelmassaan, että koulutuksen, opiskelu- ja työympäristöjen kaikilla ammattialoilla on edistettävä terveyttä. – Omasta terveydestä huolehtimisen tulee olla kansalaistaito, liitot linjaavat.

Lisätietoja:

Tehy ry: Katri  Lindqvist, viestintäjohtaja, puh (09) 5422 7180