Järjestöt huolissaan hoitotyön johtamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Tänään julkaistaan esite Hoitotyönjohtamisen linjauksista. Linjaukset ovat syntyneet usean järjestön yhteistyönä ja niitä on valmisteltu yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon edustajien kanssa. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on ollut aktiivisesti mukana linjausten luomisessa.

Parhaillaan on menossa sote-uudistus ja meneillään olevissa organisaatiouudistuksissa hoitotyön johtajia vähennetään. Linjauksia luoneet järjestöt edellyttävät, että uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on riittävä määrä hoitotyön sisällön tuntevia ja johtamistaitoisia hoitotyön johtajia.

– Hoitotyön johtajat päättävät työvoiman käytöstä ja hoitotyön kehittämisestä. Mikäli hoitotyön johtajat eivät voi aidosti vaikuttaa, näkyy tämä helposti toiminnan tehottomuutena sosiaali- ja terveysalan yksiköissä, sanoo Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää.

Hoitotyöntekijät on sosiaali- ja terveydenhuollon suurin henkilöstöryhmä. Hoitotyön johtajia toimii mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja kotihoidossa.  Hoitajilla on myös itsenäisiä hoitajavastaanottoja esimerkiksi neuvoloissa ja työterveyshuollossa. Perus-terveydenhuollon avokäynneistä 72 % tapahtuu muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuin lääkärien vastaanotolla.

Tehy on puolustanut jo pitkään hoitotyön johtajien asemaa. Kuluvana vuonna hoitotyön johtajien asemaa on kyseenalaistettu esimerkiksi Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP).

Tehy on julistanut VSSHP:n alueelle hakukiellon, koska kyseisessä sairaanhoitopiirissä on toteutettu uudistus, jossa hoitotyön johtamiselta on organisaation ylimmässä johdossa viety resurssit ja toimintaedellytykset. Hakukielto alkoi 22.9. ja sen aikana tehyläiset eivät voi hakea Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä avoinna olevia vakituisia toimia, virkoja eivätkä ulkoisessa haussa olevia sijaisuuksia.

Hoitotyön johtamisen linjauksia ovat valmistelleet Sairaanhoitajaliitto, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry, Tehy, Terveydenhoitajaliitto, SuPer ja Hallintoylihoitajat.

Lisätietoja: Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848