Huslabin tapaus selvitettävä perusteellisesti

Tehy pitää erittäin valitettavana tapahtumaketjua, jossa Huslabin laboratoriossa potilasnäytteitä otettiin käytetyillä neuloilla. Tapaus pitää selvittää perusteellisesti.

Kuvateksti
Trond H. Trosdahl / Lehtikuva

Tehy korostaa, että näytteenotto on merkittävä osa potilaan diagnostiikkaa, joten työntekijöillä tulee olla riittävä koulutus ja osaaminen. Koulutuksen perusteella ainoastaan bioanalyytikoilla on näytteenottoon liittyen riittävä osaaminen. Silloin kun näytteenotossa toimii muu kuin laillistettu laboratoriohoitaja tai bioanalyytikko, on työnantajan varmistettava työntekijöiden osaaminen riittävällä lisäkoulutuksella ja perehdytyksellä.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilöstön perehdytykseen, henkilöstön riittävyyteen, koko näytteenottoprosessiin, turvallisiin työvälineisiin ja työtapoihin (esim. turvaneulojen käyttöön) ja neulojen turvalliseen hävittämiseen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tehy korostaa, että työnantaja vastaa toiminnan asianmukaisuudesta, potilasturvallisuudesta sekä työntekijöiden työturvallisuudesta.

Lisätietoja:

Johtaja Kirsi Sillanpää, Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen –toimiala, p. 040 8207848
Kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen –toimiala, p. 040 533 7086

Suomen Bioanalyytikkoliiton kannanotot:
Huslabissa virheen tehnyt työntekijä ei ollut laillistettu laboratoriohoitaja
Huslabin näytteenotossa tapahtunut valitettava virhe